Rhybudd i deithwyr Flybe 'beidio mynd i'r maes awyr'

  • Cyhoeddwyd
FlybeFfynhonnell y llun, Flybe
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Flybe yn hedfan i 14 o leoliadau o Faes Awyr Caerdydd

Mae cwmni awyrennau Flybe, oedd yn hedfan i nifer o leoliadau o Faes Awyr Caerdydd, wedi mynd i ddwylo'r gweinyddwyr.

Yn gynharach eleni roedd Flybe ynghanol trafodaethau brys gyda Llywodraeth y DU i ddiogelu eu dyfodol.

Ond nid oedd yr ymdrech yma yn ddigon i sicrhau parhad y cwmni, a nawr mae hyd at 2,000 o swyddi yn y fantol.

Mae tua 330,000 o deithwyr bob blwyddyn yn hedfan gyda Flybe o faes awyr Caerdydd i leoliadau yn Ewrop a Phrydain.

Does dim awyrennau gan Flybe yn hedfan o'r maes awyr ac mae'r cwmni wedi rhybuddio teithwyr i beidio â dod i'r maes awyr chwaith oni bai eu bod wedi archebu i hedfan gyda chwmni arall.

Effaith y coronafeirws

Mae'n debyg fod y cwmni wedi dioddef yn sgil ymlediad coronafeirws ledled y byd, gan olygu fod llai o bobl yn fodlon teithio dramor.

Dywedodd un ffynhonnell wrth y BBC fod y feirws wedi gwneud "sefyllfa anodd yn amhosib" i Flybe.

Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanolGweld mwy ar Twitter

Roedd y cyflwynydd Rhydian Bowen Phillips yn un o'r teithwyr oedd i fod i hedfan o Gaerdydd i Baris ar gyfer gwyliau i Disneyland gyda'i wraig a'i ferch fach.

"Fe gawson ni wybod i beidio mynd i'r maes awyr drwy gyfrifon cyfryngau cymdeithasol Flybe," meddai.

Ychwanegodd nad oedd wedi clywed "unrhyw beth" yn uniongyrchol gan y cwmni.

"Rydyn ni'n aros i siarad â Disney nawr," meddai. "Roedd e'n becyn drwyddyn nhw."

Disgrifiad,

Mae Rhydian Bowen Phillips yn "teimlo dros y gweithwyr" yn Flybe

Fe allai tranc y cwmni gael effaith ar fusnes Maes Awyr Caerdydd ond fe fydd hediadau i Ynys Môn, Aberdeen a Teesside yn parhau dan Eastern Airways.

Mae cwmni Logan Air hefyd wedi dweud y byddan nhw'n cymryd llwybrau Flybe yn yr Alban, gan gynnwys yr hediadau rhwng Caeredin a Chaerdydd.

Dywedodd prif weithredwr Maes Awyr Caerdydd, Deb Rees y bydd y newyddion yn cael "effaith mawr" ar y busnes ond fod y maes awyr mewn sefyllfa gref i ddelio gyda cholli Flybe.

"Rydyn ni mewn sefyllfa llawer cryfach i ddelio gyda hyn nawr ac mae Flybe wedi chwarae rhan bwysig yn ein galluogi ni i gyrraedd y sefyllfa yma," meddai wrth raglen Claire Summers ar BBC Radio Wales.

'Nid yw Caerdydd mewn perygl'

Mewn datganiad brynhawn dydd Iau, dywedodd Ken Skates, Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth fod "Flybe wedi cael effaith bositif iawn ar Faes Awyr Caerdydd, gan gyfrif am 24% o'r teithwyr".

Ychwanegodd y datganiad fod yr "incwm sy'n deillio o deithiau Flybe yn cynrychioli tua 5.6% o'i refeniw" ac "er y bydd hi'n anodd i Faes Awyr Caerdydd wynebu'r golled hon nid yw mewn perygl".

Dywedodd y gweinidog fod Maes Awyr Caerdydd mewn trafodaethau gyda chwmnïau awyr am gyfleoedd i gymryd cyfrifoldeb am gyn lwybrau teithio Flybe o Gaerdydd.

"Rydym yn canolbwyntio am y tro ar sicrhau darpariaeth yn lle'r llwybrau teithio domestig craidd yr arferai Flybe eu darparu ar gyfer y rhanbarth. Rwy'n falch iawn fod Logan Air eisoes wedi cytuno i dderbyn y cyfrifoldeb am dros 16 o lwybrau teithio, gan gynnwys y llwybr teithio rhwng Caeredin a Chaerdydd," meddai'r datganiad.

Cwestiynu'r llywodraeth

Mae'r Ceidwadwyr Cymreig wedi cwestiynu gwerth y maes awyr yn y gorffennol ond dywedodd eu llefarydd ar drafnidiaeth, Russell George fod methiant Flybe yn "newyddion dinistriol" i deithwyr.

"Rydw i'n galw ar Lywodraeth Cymru i weithio'n sydyn i sicrhau'r llwybrau gyda chwmnïau eraill a sicrhau swyddi staff yn ogystal â chefnogi Maes Awyr Caerdydd," meddai.

Ychwanegodd Helen Mary Jones, llefarydd Plaid Cymru ar yr economi, ei bod yn bryderus am yr effaith y gallai hyn gael ar y maes awyr.

"Bydd cwestiynau difrifol nawr angen eu gofyn i Lywodraeth Cymru am eu proses diwydrwydd wrth roi'r cyllid diweddaraf i'r maes awyr o ystyried bod sefyllfa ariannol fregus Flybe wedi bod yn hysbys ers sbel."

Ffynhonnell y llun, Getty Images

Roedd Flybe yn hedfan i leoliadau ar hyd y DU ac Ewrop o Gaerdydd gan gynnwys Belfast, Berlin, Chambery, Corc, Dulyn, Caeredin, yr Algarve, Genefa, Milan, Munich a Pharis.

Roedd pencadlys y cwmni yng Nghaerwysg ac roedd Flybe yn gyfrifol am gludo wyth miliwn o deithwyr yn flynyddol i leoliadau gwahanol.

Flybe oedd cwmni awyrennau rhanbarthol mwyaf Ewrop cyn iddo fynd i'r wal.

Daw'r newyddion diweddaraf fisoedd yn unig wedi i gwmni teithio arall, Thomas Cook, fynd i'r wal yn dilyn trafferthion ariannol a methiant i sicrhau cyllid pellach.

Mae'n golygu rhagor o ansicrwydd i Faes Awyr Caerdydd, oedd eisoes wedi cyhoeddi colled cyn treth o £18.5m y llynedd.

Yn dilyn hynny dywedodd Llywodraeth Cymru - a brynodd Faes Awyr Caerdydd yn 2013 am £52m - eu bod yn ystyried rhoi benthyciad pellach o £6.8m i'r maes awyr.