Galw am gamerâu cyflymder ar ffordd ddeuol yn Abertawe

  • Cyhoeddwyd
Gweddillion cerbyd wedi rhyddhau'r gyrrwr ar gyrion AbertaweFfynhonnell y llun, Hayleigh Wilkins
Disgrifiad o’r llun,
Gweddillion cerbyd wedi i'r gyrrwr gael ei ryddhau ar gyrion Abertawe

Mae teulu dyn a gafodd ei anafu yn ddifrifol mewn gwrthdrawiad ar ffordd ddeuol yn Abertawe yn gofyn am gael camerâu cyflymder ar y safle.

Fe gafodd John Gatehouse, 58 oed, anafiadau a newidiodd ansawdd ei fywyd wedi gwrthdrawiad ar ffordd yr A483 ym mis Chwefror.

Mae e'n parhau mewn uned gofal dwys yn yr ysbyty wedi'r digwyddiad a oedd yn cynnwys dau gar ac fe gafodd un dyn arall anafiadau difrifol.

Dywed partneriaeth GanBwyll, sy'n ceisio cadw ffyrdd Cymru'n fwy diogel, eu bod yn edrych ar y lleoliad.

Fe dorrodd Mr Gatehouse ei goes mewn sawl man, ei belfis a'i asennau.

Fe gymerodd hi ddwy awr i griwiau tân ei ryddhau, meddai Hayleigh Wilkins, merch partner Mr Gatehouse.

"Mae e'n wynebu cyfnod hir iawn o wella - fydd pethau fyth yr un fath eto."

Mae Ms Wilkins a'i mam Shantelle wedi lansio deiseb ar-lein sy'n pwysleisio'r pryderon am y ffordd rhwng Fforest-fach a Phenlle'r-gaer.

Ffynhonnell y llun, Hayleigh Wilkins
Disgrifiad o’r llun,
Roedd ffordd yr A483 ar gau am oriau wedi'r gwrthdrawiad

Mae ffordd yr A483 lle digwyddodd y gwrthdrawiad yn pasio heibio'r fferm lle mae'r teulu yn byw.

Mae cyfyngder cyflymdra o 50mya ar y ffordd, ond yn ôl Ms Wilkins mae cerbydau yn aml yn anwybyddu'r terfyn cyflymder.

Dywedodd: "Dyw pobl ddim yn glynu at y terfyn cyflymder o gwbl.

"Mae'n ddarn hollol syth o ffordd ac mae pobl yn mynd yn gyflym."

Mae'n dweud ei bod wedi gweld, yn y dyddiau diwethaf, car yn mynd drwy olau coch am ei fod yn mynd yn rhy gyflym i stopio.

Mae'n dweud ei bod eisoes wedi cael cefnogaeth un cynghorydd lleol ac mae'n gobeithio cael cefnogaeth partneriaeth GanBwyll.

Ffynhonnell y llun, Hayleigh Wilkins
Disgrifiad o’r llun,
Roedd dau gerbyd yn y gwrthdrawiad ger Penlle'r-gaer

Mae GanBwyll yn gyfrifol am 156 o gamerâu cyflymder ar draws Cymru - ac yn cynrychioli awdurdodau lleol, lluoedd yr heddlu a Llywodraeth Cymru.

Dywedodd y bartneriaeth ddiogelwch wrth BBC Cymru eu bod wedi derbyn "pryderon y gymuned" sydd wedi'u lleisio gan Ms Wilkins a'u bod wedi eu trosglwyddo i dimau arbenigol Heddlu De Cymru.

'Dim angen camera ar hyn o bryd'

Ond ar hyn o bryd mae GanBwyll Cymru wedi dweud nad yw'r lefel o risg ar y ffordd yn cyfiawnhau cael camera cyflymder.

Dywedodd swyddog: "Mae tystiolaeth o gyflymder ar y ffordd - ond dyw lleoliad ein hadnoddau ddim yn ddibynnol ar gyflymder yn unig.

"Ry'n yn cyfuno data cyflymder, data anafiadau oherwydd gwrthdrawiad a risg i'r gymuned er mwyn cael y darlun llawn."

Ychwanegodd y swyddog bod chwech o ddigwyddiadau ar y ffordd wedi cynnwys anafiadau personol posib yn ystod y pum mlynedd a bod 30,000 cerbyd y dydd yn teithio ar y ffordd.

"Dim ond un o'r digwyddiadau hynny sydd o bosib yn gysylltiedig â chyflymder."

Mae Cyngor Dinas Abertawe yn cefnogi safiad GoSafe ac yn dweud bod damweiniau ar y ffordd hon yn "eithaf isel i gymharu â gweddill Abertawe".

"Mae'n bwysig aros i'r heddlu gwblhau eu hymchwiliadau i achos y gwrthdrawiad cyn ystyried unrhyw weithredu pellach," ychwanegodd llefarydd.