Achosion newydd o coronafeirws yng Nghymru

  • Cyhoeddwyd
Coronavirus

Mae Prif Swyddog Meddygol Cymru wedi datgelu bod dau berson arall wedi cael prawf positif am coronafeirws (Covid-19).

Mae'r ddau yn byw yn yr un cyfeiriad yn Sir Benfro, ac wedi dychwelyd yn ddiweddar o ogledd Yr Eidal.

Mae'r ddau yn cael gofal mewn "lleoliad priodol."

Dywedodd y Prif Swyddog Meddygol Dr Frank Atherton; "Fe allaf gadarnhau bod dau glaf arall wedi cael prawf positif ar gyfer coronafeirws (COVID-19), sydd yn dod a'r cyfanswm o achosion newydd yng Nghymru i bedwar."

"Mae'r ddau yn byw yn yr un cyfeiriad yn Sir Benfro ac mae pob mesur priodol yn cael eu cymryd i atal y risg o ledu'r feirws i eraill.

"Fe hoffwn ddweud bod y Deyrnas Unedig yn barod ar gyfer digwyddiadau fel hyn, a gan weithio gydag ein partneriaid yng Nghymru a'r DU rydym yn gweithredu ein hymateb, ac mae mesurau rheoli haint yn eu lle i amddiffyn iechyd y cyhoedd."