Carcharu cyn-gapten clwb RGC am ymosod ar heddwas

  • Cyhoeddwyd
Maredydd FrancisFfynhonnell y llun, Heddlu Gogledd Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr heddwas wedi galw i gartref Maredydd Francis er mwyn ei arestio cyn yr ymosodiad

Mae cyn-gapten i glwb Rygbi Gogledd Cymru wedi ei garcharu am achosi niwed corfforol difrifol i heddwas.

Roedd PC Richard Priamo wedi mynd i gartref Maredydd Francis, 26, yn Glanrafon, Wrecsam ar 3 Awst y llynedd er mwyn ei arestio.

Yn Llys y Goron Caernarfon cafodd Francis ei ddedfrydu i 21 mis o garchar.

Roedd wedi pledio'n euog mewn gwrandawaid cynharach.

Clywodd llys fod Francis wedi gafael yn y plismon rhwng ei goesau a'i daflu mewn "tacl rygbi".

Wrth ei ddedfrydu, dywedodd y Barnwr Niclas Parry wrtho: "Rydych yn ddyn grymus gyda thymer ffrwydrol nad ydych yn gallu ei reoli, ac mae ganddo chi duedd i fod yn afresymol o dreisgar.

"Fe aethoch o fod yn dawel i fod yn darw gwyllt mewn eiliad, a chynnal ymosodiad ffyrnig a hir pan y gwnaethoch i bob pwrpas daclo'r swyddog i lawr concrid."

Bu'n rhaid i PC Priamo ddefnyddio ei wn Taser dair gwaith yn ystod yr ymosodiad, ond nid oedd modd iddo dawelu Francis.