Amserlen: Effaith haint coronafeirws yng Nghymru

Bae Caerdydd Image copyright Getty Images
Image caption Mae ardaloedd fel Bae Caerdydd bron yn wag oherwydd y rhybuddion i aros adref

Ers i'r achos cyntaf o coronafeirws gael ei gadarnhau yng Nghymru ddiwedd mis Chwefror, mae ymlediad yr haint wedi dechrau cael effaith cynyddol ar fywydau pobl.

Dros y pythefnos diwethaf mae mwy a mwy o ddigwyddiadau a gemau chwaraeon wedi'u canslo, ac mae'r llywodraeth wedi gofyn i bobl sydd â symptomau i hunan ynysu am wythnos.

Mae nifer o archfarchnadoedd hefyd wedi gweld prinder nwyddau fel hylif golchi dwylo, papur tŷ bach, a bwydydd fel pasta wrth i siopwyr ruthro i'w prynu.

Dyma amserlen y datblygiadau sy'n gysylltiedig â Covid-19 hyd yma, gan gynnwys y twf cynyddol yn nifer yr achosion yng Nghymru.

28 Chwefror

5 Mawrth

7 Mawrth

9 Mawrth

10 Mawrth

Image copyright Getty Images
Image caption Mae prinder nwyddau fel papur tŷ bach a hylif golchi dwylo wedi bod mewn nifer o archfarchnadoedd

11 Mawrth

12 Mawrth

13 Mawrth

14 Mawrth

15 Mawrth

16 Mawrth

  • Cadarnhad bod y claf cyntaf o Gymru wedi marw ar ôl cael y clefyd Covid-19.
  • Eisteddfod yr Urdd yn cael ei gohirio tan 2021 - allai olygu "ergyd ariannol o bron i £4m" i'r mudiad.
  • Prif Weinidog y DU, Boris Johnson yn galw ar bobl i osgoi unrhyw gysylltiad diangen ag eraill i atal lledaenu'r feirws.
Image caption Mae Eisteddfod yr Urdd ymhlith nifer o ddigwyddiadau sydd wedi'u gohirio neu ganslo yn sgil yr haint

17 Mawrth

18 Mawrth

19 Mawrth

20 Mawrth

22 Mawrth

23 Mawrth

Image copyright Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Image caption Roedd meysydd parcio yn Eryri yn orlawn ar y penwythnos olaf cyn ycyfyngiadau newydd

24 Mawrth

25 Mawrth

26 Mawrth

27 Mawrth

28 Mawrth

29 Mawrth

30 Mawrth

Image caption Bu'n rhaid gohirio Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2020 yn sgil argyfwng

31 Mawrth

1 Ebrill

2 Ebrill

3 Ebrill

Image copyright Getty Images
Image caption Mae pwysau cynyddol wedi bod am offer a gwisg pwrpasol ar gyfer gweithwyr iechyd rheng flaen

4 Ebrill

5 Ebrill

6 Ebrill

7 Ebrill

8 Ebrill

Straeon perthnasol