Iwan John: Hunan ynysu fel 'person risg uchel'
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

'Mae 'na dal idiots mas 'na sy'n meddwl neith e basio'

25 Mawrth 2020 Diweddarwyd 17:52 GMT

Mae'r comedïwr Iwan John a'i wraig Non Parry yn hunan ynysu rhag coronafeirws gan ei fod mewn sefyllfa fregus ers cael trawsblaniad aren.

Mae'r llawdriniaeth a gafodd yn ddiweddar yn ei osod yn y categori o bobl sydd angen fod yn arbennig o wyliadwrus wrth i haint Covid-19 ledaenu, ac aros gartref am 12 wythnos.

Dywed y cwpl eu bod yn ddiolchgar ei fod wedi cael y trawsblaniad cyn yr argyfwng coronafeirws, gan apelio i bobl ddilyn y cyngor swyddogol i beidio â gadael eu cartrefi oni bai bod rhaid.

"Mae'n rhaid i ni gyd neud ein bit, mae'n rhaid i ni gyd gymryd cyfrifoldeb ein hunan a hefyd cyfrifoldeb dros bobl eraill," meddai Iwan.

Mae'r llawdriniaeth a gafodd yn ddiweddar yn ei osod yn y categori o bobl sydd angen fod yn arbennig o wyliadwrus wrth i haint Covid-19 ledaenu, ac aros gartref am 12 wythnos.

"Mae'n rhaid i ni gyd neud ein bit