Cwis: Adar Cymru

  • Cyhoeddwyd

Mae'n debyg bod mwy o Gymry yn treulio mwy o amser yn yr ardd ar hyn o bryd nag ers oes yr arth a'r blaidd - ac yn cael cyfle i ddod i adnabod y bywyd gwyllt sydd o'u cwmpas.

Ond faint ydych chi'n ei wybod mewn gwirionedd am yr adar sydd o'ch cwmpas? Ydych chi'n dylluan ddoeth, neu'n debycach i'r dodo?

Tra bod yr ysgolion i gyd wedi cau, gofynnodd Cymru Fyw i Onwy Gower, awdur Llyfr Adar Mawr y Plant, osod cwestiynau i chi fel gwaith cartref.

(Hawlfraint lluniau - Alun Williams/Eifion Griffiths/Keith O'Brien/Gwyn Williams (Llên Natur)/ Matt Cardy/Gary Hershorn/Robbie Barratt (Getty)/ Innviertlerin/Oberholster Venitafrom (Pixabay)

Hefyd o ddiddordeb: