Cyhuddo dyn o geisio llofruddio swyddog heddlu

  • Cyhoeddwyd
Swyddogion heddlu ger safle'r ymosodiad
Disgrifiad o’r llun,
Fe ddigwyddodd yr ymosodiad honedig yn gynnar fore Iau

Mae dyn wedi cael ei gyhuddo o geisio llofruddio wedi i swyddog heddlu gael ei drywanu tra ar ddyletswydd yng Nghasnewydd.

Dywed Heddlu Gwent fod sarjant 47 oed a gafodd anafiadau i'r stumog yn parhau mewn cyflwr difrifol ond sefydlog yn Ysbyty Brenhinol Gwent.

Cafodd y dyn 33 oed o Gasnewydd sydd wedi ei gyhuddo ei arestio wedi'r digwyddiad yn Heol St Vincent ddydd Iau.

Mae disgwyl iddo fynd o flaen Llys Ynadon Caerdydd ddydd Sadwrn.

Mae'r dyn hefyd wedi cael ei gyhuddo o gynnau tân gyda'r bwriad o beryglu bywyd, ac o geisio ymosod ar swyddog heddlu arall.