23 yn rhagor wedi marw yng Nghymru o haint coronafeirws

  • Cyhoeddwyd
CoronavirusFfynhonnell y llun, Samara Heisz/Getty Images

Mae 23 yn rhagor o bobl wedi marw o haint coronafeirws yng Nghymru gan ddod â'r cyfanswm i 774.

Ddydd Sadwrn dywedodd Iechyd Cyhoeddus Cymru bod 299 o achosion newydd a bod cyfanswm yr achosion positif bellach yn 8,900.

Mae y nifer gwirioneddol yn debygol o fod yn uwch gan nad yw llawer sydd â symptomau yn cael eu profi.

Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanolGweld mwy ar Twitter

Ar neges trydar nododd Iechyd Cyhoeddus Cymru eu bod wedi edrych eto ar y data ac wedi cael gwared â chofnod o 22 marwolaeth na chafodd brawf Covid-19 positif.

Mae 26,992 o bobl bellach wedi cael prawf.

Disgrifiad o’r llun,
Nifer y marwolaethau fesul bwrdd iechyd

Mae'r map uchod yn dangos y marwolaethau fesul bwrdd iechyd ond gan fod marwolaethau Bwrdd Iechyd Hywel Dda mor isel dyw'r rheiny ddim yn cael eu cofnodi fel nad oes modd adnabod unigolion.

Ar draws y byd mae bron i 200,000 wedi marw o haint coronafeirws ac mae nifer yr achosion wedi croesi 2.8m.

Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae un o brif swyddogion Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi dweud fod tystiolaeth yn dechrau awgrymu fod niferoedd yr achosion newydd o Covid-19 yn sefydlogi.

Dywed Dr Chris Williams y gall hyn fod yn arwydd o effeithlonrwydd y mesurau ymbellhau cymdeithasol caeth.

Er hynny, fe ychwanegodd ei bod yn rhy gynnar i fod yn bendant am hyn, a'i bod hefyd yn rhy gynnar i newid rheolau caeth yr ymbellhau cymdeithasol sy'n bodoli.

"Mae Novel Coronafeirws yn ymledu ymhob rhan o Gymru, a'r cam unigol pwysicaf y gallwn oll ei wneud wrth ymladd y feirws ydi aros adref", meddai.

Disgrifiad o’r llun,
Nifer yr achosion newydd hyd yma

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn pwysleisio nad yw ffigyrau y marwolaethau a gyhoeddir bob dydd yn fanwl gywir gan bod yna eraill yn marw yn y gymuned a dim ond rhai marwolaethau mewn cartrefi gofal a gofnodir.

Mae dros 20,000 o bobl ym Mhrydain wedi marw o haint coronafeirws bellach.