Rhedeg saith marathon mewn saith diwrnod i helpu'r GIG

  • Cyhoeddwyd
FinlayFfynhonnell y llun, FINLAY CALDERWOOD

Mae dyn 24 oed, oedd erioed wedi rhedeg marathon o'r blaen, bellach wedi cwblhau saith mewn saith diwrnod, a hynny er mwyn codi arian i'r gwasanaeth iechyd.

Dechreuodd Finlay Calderwood o Bencaenewydd ger Pwllheli ar ei gamp ddydd Gwener, a gorffennodd y ras olaf nos Iau, yn flinedig, mewn poen, ond mewn hwyliau da.

Bob dydd mae Finlay wedi bod yn rhedeg ar gylchdaith tri chilomedr ger ei gartref, sy'n golygu bod rhaid cwblhau 14.3 lap er mwyn cyfateb i farathon. Erbyn y diwedd roedd wedi rhedeg 295.35 cilomedr neu 183 milltir 35 llath.

Penderfynodd osod yr her i'w hun am ei fod yn ymwybodol iawn o sefyllfa gweithwyr iechyd yn ystod y pandemig coronafeirws, gan fod ei chwaer Sian yn reolwr cyffredinol gwasanaethau llawfeddygol yn Ysbyty Alder Hey, Lerpwl.

Gwthio'i hun i'r eithaf

Roedd wedi gosod targed o £500 i ddechrau - nod cymharol isel rhag ofn y byddai'n rhaid iddo roi'r gorau i'r her am ryw reswm.

Ond erbyn hyn mae'r gronfa ar wefan Just Giving wedi pasio £4,200.

Ffynhonnell y llun, FINLAY CALDERWOOD
Disgrifiad o’r llun,
O'r diwedd - y diwedd

Mae Finlay wedi gorfod gwthio'i hun i'r eithaf, ac mae wedi gorfod defnyddio poenladdwyr i'w alluogi i barhau oherwydd anafiadau.

Ffynhonnell y llun, Llun teulu
Disgrifiad o’r llun,
Mae Finlay wedi gorfod gwthio'i gorff i'r eithaf

"Dwi wedi gorfod cymryd painkillers ers y trydydd marathon, ddydd Sul," meddai Finlay.

"Ar ôl tua 500 llath mi wnes i deimlo clic yn fy mhen-glin dde ac roedd rhaid i mi gerdded gweddill y ffordd. Mae hynny'n struggle achos mae'n cymryd lot hirach i orffen."

Llwyddodd i gwblhau rhifau pedwar a phump er gwaetha'r anaf, ond ar y chweched datblygodd chwydd poenus yn ei grimog (shinsplints).

"Roedd jogio yn anodd felly roedd rhaid i mi gerdded am bedair awr a hanner," meddai.

Ffynhonnell y llun, Llun teulu
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r gymuned wedi bod yn annog Finlay i ddal ati, er ei drafferthion

Er y blinder ar ôl pob ras, mae'r anafiadau'n amharu ar ei gwsg am fod effaith y poenladdwyr yn lleihau, meddai.

"Dydy cysgu ddim yn digwydd achos mae'r painkillers yn gwisgo i ffwrdd yn ganol nos.

"Dwi wedi rhedeg rasys 5k a 10k a dwi wedi bod yn chwarae rygbi yn y gorffennol, ond dwi ddim wedi bod yn rhedeg o ddifri ers cwpwl o flynyddoedd tan i mi benderfynu gwneud hyn.

"Mae o wedi bod yn galed iawn. Ar raddfa o un i 10 mi faswn i'n deud ei fod o tua wyth neu naw.

"Mae o fel bod pethau'n mynd yn o lew, ac yn sydyn mae pob dim yn methu ar unwaith. Dwi wedi meddwl yn ystod pob un: 'pam dwi'n gwneud hyn?', ond ar ôl gorffen, mae'n teimlo'n dda iawn."

Disgrifiad o’r llun,
Finlay Calderwood yn ymlacio mewn bath oer ar ôl ei drydydd marathon