Vaughan Gething yn gwrthod slogan newydd Llywodraeth y DU

  • Cyhoeddwyd
Vaughan GethingFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Vaughan Gething nad yw'r neges wedi newid yng Nghymru

Mae Gweinidog Iechyd Cymru wedi gwrthod slogan newydd Llywodraeth y DU, fydd ddim bellach yn defnyddio'r geiriau "aros adref".

Nos Sul mae disgwyl i Boris Johnson ddatgelu slogan newydd, sy'n dweud wrth y cyhoedd i "aros yn wyliadwrus, rheoli'r feirws, achub bywydau".

Bydd hynny'n cael ei ddefnyddio yn lle'r hen slogan, sef "aros adref, gwarchod y GIG, achub bywydau".

Dywedodd Vaughan Gething nad ydy llywodraethau eraill y DU wedi cytuno i'r slogan newydd.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Boris Johnson yn cyhoeddi newidiadau i'r cyfyngiadau yn Lloegr nos Sul

Llywodraeth y DU sy'n gyfrifol am yr ymateb i coronafeirws yn Lloegr yn unig.

Tu allan i Loegr, y llywodraethau datganoledig sy'n rheoli'r ymateb.

Dywedodd Prif Weinidog Yr Alban, Nicola Sturgeon ei bod dod i wybod am y slogan newydd mewn papurau newydd fore Sul.

Neges Cymru heb newid

Dywedodd aelod cabinet Llywodraeth y DU, Robert Jenrick ddydd Sul mai "diweddaru ac ehangu" y neges i'r cyhoedd yw bwriad y slogan newydd.

Ychwanegodd bod "aros yn wyliadwrus yn golygu aros gartref cymaint â phosib".

Fe wnaeth Mr Gething bwysleisio mai neges i Loegr yn unig ydy hyn, gan ddweud nad yw neges Llywodraeth Cymru wedi newid.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Mark Drakeford y bydd mesurau'n cael eu llacio ar wahanol adegau mewn gwahanol wledydd

Mewn cyfweliad ddydd Sul dywedodd Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford y dylai pobl adael gartref ar gyfer ymarfer corff neu deithio allweddol yn unig.

Ddydd Gwener fe wnaeth Llywodraeth Cymru gyhoeddi newidiadau "bychan" i'r cyfyngiadau, fydd yn dod i rym ddydd Llun.

"Os nad ydych chi'n gwneud un o'r pethau cyfyngedig sy'n rhoi caniatâd i chi fynd allan, dylech chi aros adref," meddai Mr Drakeford.

Ychwanegodd ei fod yn parhau i ffafrio "symud i'r un cyfeiriad â gweddill y DU", ond y gallai "union amseriad mesurau fod yn wahanol".