Dod â chynghreiriau pêl-droed iau i ben am y tymor

  • Cyhoeddwyd
Disgrifiad,

Sut mae rhai o'r chwaraewyr pêl-droed ifanc wedi bod yn ymarfer yn ystod yr argyfwng?

Mae Cymdeithas Bêl-Droed Cymru (CBDC) wedi dod â chystadlaethau pêl-droed iau i ben y tymor hwn oherwydd yr argyfwng coronafeirws.

Yn dilyn argymhelliad gan Fwrdd y Gêm Gymunedol, mae bwrdd cyfarwyddwyr y Gymdeithas wedi cadarnhau eu bod yn dod â chynghreiriau mini, iau a ieuenctid i'w terfyn.

"Mae'r penderfyniad wedi ei wneud gyda iechyd a diogelwch pawb sy'n ymwneud â'r cynghreiriau hyn yn holl bwysig," meddai CBDC mewn datganiad.

Mae CBDC yn ogystal wedi penderfynu bod tymor cynghreiriau'r academïau hefyd ar ben.

Bydd y bwrdd cyfarwyddwyr yn trafod sut mae dod â'r tymor i ben maes o law.

Ffynhonnell y llun, Darren Moore
Disgrifiad o’r llun,
Doedd y cyhoeddiad ddim yn annisgwyl, medd Darren Moore sy'n hyfforddi tîm dan-8 ar Ynys Môn

"Dwi'n meddwl bod pawb yn disgwyl bod hyn am ddigwydd," meddai Darren Moore, rheolwr tîm dan- 8 Celtiaid Llanfair ar Ynys Môn.

"Roeddan nhw wedi gwneud datganiad yn dweud doeddan ni ddim i fod i wneud coachio wyneb i wyneb tan Gorffennaf.

"Unwaith 'naethon nhw ddweud hynny o'n i'n meddwl bydda na'm mwy yn cael ei wneud season yma, a dweud y gwir."

Iechyd a diogelwch yn 'flaenoriaeth'

Mae'r ffaith bod y cyfleusterau ble mae'r tîm yn ymarfer, Canolfan Brailsford ym Mangor, wedi ei thrawsnewid i fod yn ysbyty maes yn tanlinellu difrifoldeb yr argyfwng, medd Darren.

Ac mae'n derbyn efallai y bydd yn rhaid aros peth amser cyn y bydd modd ailddechrau.

"Mae'r chwaraewyr yn cael hwyl yn ymarfer, chwarae pob penwythnos ac mi fyddan nhw yn methu allan ar hynna," ychwanegodd.

"Yn amlwg, diogelwch y plant a'r rhieni sydd yn dod i wylio, yr holl hyfforddwyr a'r gwirfoddolwyr sydd yn rhedeg y clybiau 'ma sydd bwysicaf.

"Heb iechyd does na'm ffwtbol ar ddiwedd y dydd ac mae'n rhaid i hynny gymryd blaenoriaeth - iechyd a diogelwch pawb."

Dywedodd Chris Evans, cadeirydd ac ysgrifennydd gemau Cynghrair Iau Aberconwy a Colwyn bod y penderfyniad wedi bod yn anochel.

"Dyna'r ffordd ma' pethau. Does 'na ddim allen ni wneud am y pandemig," meddai.

"Dwi'n meddwl mai'r rhieni fydd yn penderfynu pryd allen ni ddechrau chwarae unwaith eto.

"Tydw i ddim yn meddwl y bydd plant yn poeni'n ormodol ond mi fydd y rhieni.

"Pan fydd yr ysgolion yn ailagor a sut fyddan nhw yn rheoli pethau, yna dyna pryd y bydd rhieni yn penderfynu os ddylie eu plant chwarae neu beidio."

Cyfarfod y clybiau

Bydd CBDC yn cwrdd gyda'r prif glybiau yn ddiweddarach yn yr wythnos i benderfynu tynged y prif gynghreiriau, gan gynnwys Uwch Gynghrair Cymru.

Mae'r Gymdeithas wedi datgan awydd i gwblhau tymor Uwch Gynghrair Cymru. Cei Connah oedd ar y brig pan fu'n rhaid stopio cynnal gemau'n ddisymwth ar ddechrau'r pandemig.

Mae corff llywodraethol pêl-droed yn Ewrop, UEFA, eisiau i wledydd gadarnhau erbyn 25 Mai oes oes bwriad i gwblhau eu tymhorau.