Cwis: Cymry'r cyfresi realiti

  • Cyhoeddwyd

Dydy'r Cymry ddim yn rhai i gilio o lwyfannau rhaglenni teledu realiti. A dweud y gwir, boed yn y jyngl, mewn villa neu yn nhŷ'r Brawd Mawr, mae gennym ni bresenoldeb go gryf ar sawl rhaglen boblogaidd.

Tybed ydych chi'n cofio rhai o'r cystadleuwyr Cymreig dros y blynyddoedd a fu?

Hefyd o ddiddordeb: