Diffoddwyr yn delio gyda thân mawr yn Nhonypandy

  • Cyhoeddwyd
Tân yn Stryd DunravenFfynhonnell y llun, Dawn Surrey
Disgrifiad o’r llun,
Mae ffyrdd wedi cau yn sgil y tân yn Stryd Dunraven

Mae diffoddwyr wedi bod yn delio gyda thân mawr mewn rhes o siopau a fflatiau yn Nhonypandy yn Y Rhondda.

Dechreuodd y tân yn Stryd Dunraven ychydig cyn 19:45 nos Iau ac mae wedi lledaenu o siop adfeiliedig i bedwar eiddo arall tri llawr.

Er i'r tân gael ei ddiffodd ychydig wedi hanner nos, mae Gwasanaeth Tân De Cymru'n dweud ei fod mewn perygl o ailgynnau, a'u bod felly yn mynd i gadw presenoldeb ar y safle am y tro.

Ar ei anterth bu 35 o ddiffoddwyr o Donypandy, Treorci, Gilfach Goch, Ferndale, Pontypridd a Merthyr yn delio gyda'r tân. Aeth un injan dân yno fore Gwener am 05:00.

Credir bod y tân wedi dechrau ar lawr gwaelod siop wag ac wedi lledaenu i fflat uwchben ac yna i'r to cyn lledu i adeiladau drws nesaf.

Does dim adroddiadau bod unrhyw un wedi eu hanafu.