Chwech yn rhagor o farwolaethau Covid-19 yng Nghymru

  • Cyhoeddwyd
profion coronafeirwsFfynhonnell y llun, Reuters

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cofnodi chwech yn rhagor o farwolaethau yng Nghymru, gan ddod a'r cyfanswm o farwolaethau bellach i 1,441.

Dywed Iechyd Cyhoeddus Cymru fod 45 yn rhagor o achosion newydd hefyd wedi eu cofnodi, sydd yn golygu fod 14,703 o bobl wedi derbyn prawf positif am coronafeirws.

Hyd yma, mae 107,830 o unigolion wedi derbyn profion Covid-19, gyda 93,127 prawf yn negatif.

Cafodd 130,756 prawf eu cynnal, gan fod rhai pobl wedi derbyn prawf fwy nag unwaith.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru'n cyhoeddi ystadegau dyddiol a farwolaethau Covid-19, gan amlaf pan fod y marwolaethau wedi digwydd mewn ysbytai, ond dim ond pan fod yr haint wedi ei gadarnhau yn labordai'r ysbytai hynny.

Caiff ffigyrau'r marwolaethau eu hadolygu a'u hychwanegu i'r dyddiad cywir yn ddiweddarach.

Mae ystadegau'r Swyddfa Ystadegau Cenedlaethol yn cael eu cyhoeddi unwaith yr wythnos, ac maen nhw'n cynnwys pob marwolaeth sydd wedi ei gofrestru, gan gynnwys rhai mewn cartrefi gofal, yn y cartref a hefyd achosion sydd wedi eu cadarnhau.