Oriel: Protest gwrth-hiliaeth Caernarfon

  • Cyhoeddwyd

Dros y penwythnos, cafodd mwy o brotestiadau gwrth-hiliaeth eu cynnal ledled Cymru, gyda grwpiau yn ymgynnull yn Aberhonddu, Y Barri, Cas-gwent, Trefynwy, traeth Aberafan, Caerdydd a Chaernarfon.

Mae protestiadau eisoes wedi eu cynnal yn y brifddinas a Chasnewydd yn ddiweddar.

Dyma luniau'r ffotograffydd Iolo Penri aeth i'r brotest ar y Maes yng Nghaernarfon, lle'r oedd tua 200 o bobl wedi casglu.

Ffynhonnell y llun, Iolo Penri
Ffynhonnell y llun, Iolo Penri
Ffynhonnell y llun, Iolo Penri
Ffynhonnell y llun, Iolo Penri
Ffynhonnell y llun, Iolo Penri

Roedd y teulu Ogunbanwo o Benygroes, a brofodd hiliaeth dros y penwythnos pan cafodd swastika ei baentio ar eu tŷ, yn bresennol yn y protest, ac fel siaradodd Margaret Ogunbanwo â'r dyrfa.

Ffynhonnell y llun, Iolo Penri
Ffynhonnell y llun, Iolo Penri
Ffynhonnell y llun, Iolo Penri
Ffynhonnell y llun, Iolo Penri
Ffynhonnell y llun, Iolo Penri
Ffynhonnell y llun, Iolo Penri
Ffynhonnell y llun, Iolo Penri
Ffynhonnell y llun, Iolo Penri
Ffynhonnell y llun, Iolo Penri
Ffynhonnell y llun, Iolo Penri
Ffynhonnell y llun, Iolo Penri
Ffynhonnell y llun, Iolo Penri

Hefyd o ddiddordeb: