Marwolaethau coronafeirws ar eu hisaf ers 10 wythnos

  • Cyhoeddwyd
YsbytyFfynhonnell y llun, Getty Images

Mae nifer y marwolaethau wythnosol yn ymwneud â coronafeirws wedi gostwng i'w lefel isaf yng Nghymru ers diwedd Mawrth, yn ôl y ffigyrau diweddaraf.

Er hynny mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) yn dweud bod Cymru â'r gyfran uchaf o'r hyn sy'n cael ei alw'n "farwolaethau ychwanegol".

Dyma yw faint yn fwy o farwolaethau sydd wedi bod o'i gymharu â'r hyn sydd i'w ddisgwyl fel arfer ar yr adeg yma o'r flwyddyn.

Roedd 90 yn fwy o farwolaethau o'i gymharu â'r cyfartaledd dros y pum mlynedd ddiwethaf.

Dim marwolaethau mewn 4 sir

Yng Nghymru cafodd 100 marwolaeth yn ymwneud â Covid-19 eu cofrestru yn yr wythnos hyd at 5 Mehefin - 14.3% o'r holl farwolaethau.

Ni chafodd yr un farwolaeth yn ymwneud â coronafeirws ei chofrestru ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Ceredigion na Sir Benfro.

Roedd 30 o'r 100 marwolaeth yn ardal Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr - 27 o'r rheiny mewn ysbytai.

Rhondda Cynon Taf oedd yr awdurdod ble bu'r mwyaf o farwolaethau yr wythnos honno - 11 - gan ddod â'r cyfanswm yno i 278.

Caerdydd yw'r sir sydd wedi cael y nifer fwyaf o farwolaethau'n ymwneud â Covid-19, gyda chyfanswm o 357.

Cafodd cyfanswm o 2,317 o farwolaethau'n ymwneud â coronafeirws eu cofrestru yng Nghymru hyd at 5 Mehefin.

Mae hyn 913 yn fwy o farwolaethau na ffigyrau Iechyd Cyhoeddus Cymru ar y pryd.

Mae ffigyrau'r ONS yn cynnwys pob marwolaeth sy'n cael ei hamau o fod wedi'i hachosi gan coronafeirws, tra bod ffigyrau Iechyd Cyhoeddus Cymru'n cynnwys rhai sydd wedi marw ar ôl cael prawf positif yn unig.