Arestio dyn mewn cysylltiad â graffiti swastika Penygroes

  • Cyhoeddwyd
Penygroes

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi arestio dyn 35 oed ar ôl i arwydd swastika gael ei baentio ar ddrws garej teulu du yng Ngwynedd.

Mae swyddogion yn credu fod y graffiti ym Mhenygroes wedi ei ysgrifennu yn oriau mân y bore dydd Sadwrn, 13 Mehefin.

Dywedodd yr heddlu bod y digwyddiad yn cael ei drin fel trosedd casineb, a bod eu hymholiadau yn parhau.

Ddydd Llun fe wnaeth y llu gyhoeddi delweddau o berson roedden nhw'n awyddus i'w holi mewn cysylltiad â'r digwyddiad, ond dyw hi ddim yn glir eto ai dyma'r dyn sydd wedi'i arestio.

Ffynhonnell y llun, Heddlu Gogledd Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd yr heddlu ddydd Llun eu bod yn awyddus i holi'r dyn yn y llun

Mae teulu Margaret Ogunbanwo wedi sôn am y sioc o ddarganfod y swastika.

Wrth siarad gyda BBC Cymru dros y penwythnos, dywedodd Ms Ogunbanwo ei bod yn credu fod y teulu wedi ei dargedu am eu bod yn ddu.

Daeth nifer o aelodau'r gymuned ynghyd ddydd Llun er mwyn glanhau'r graffiti.

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd y teulu Ogunbanwo fod achosion o hiliaeth wedi bod yn brin yn yr ardal ar hyd y blynyddoedd