Llifogydd sydyn yn taro rhan o dref Aberystwyth

  • Cyhoeddwyd
Stryd yn Aberystwyth
Disgrifiad o’r llun,
Stryd yn Aberystwyth dan ddŵr brynhawn dydd Llun

Mae rhannau o ganol Aberystwyth wedi dioddef llifogydd brynhawn Llun, yn dilyn cawod drom a sydyn.

Roedd dŵr yn llifo ar hyd strydoedd y dref yng Ngheredigion am gyfnod, gan gasglu ar Rodfa'r Gogledd.

Mae'r ffordd honno yn parhau i fod ar agor er y cyfyngiadau coronafeirws sydd mewn grym ar hyd strydoedd eraill yn y dref.

Yn gynharach dywedodd Western Power Distribution bod dros 200 o gwsmeriaid heb bŵer mewn mannau yng ngorllewin a chanolbarth Cymru.

Dywedodd cwmni Scottish Power eu bod wedi bod yn delio â thoriadau trydan mewn nifer o ardaloedd yn y gogledd hefyd, gan gynnwys Betws-y-coed, Caernarfon, Llanberis, Llandrillo-yn-Rhos a Thrawsfynydd.

Daw wedi adroddiadau o law trwm iawn a mellt a tharanau yn y gorllewin, gan gynnwys ardaloedd Gŵyr, Llandeilo a Cheinewydd.

Disgrifiad o’r llun,
Difrod llifogydd tu mewn i fwyty Little Italy yn y dref brynhawn Llun

Dywedodd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru fod wyth achos o lifogydd yn y dref yn ymwneud â llifogydd mewn nifer o gartrefi, ac roedd un achos wedi effeithio ar eiddo masnachol.

Dywedodd Nicola Gilmour, perchennog bwyty Little Italy eu bod wedi cael llifogydd sawl tro o'r blaen, ond mai hwn oedd y gwaethaf.

"Mae'r arogl carthffosiaeth yn gryf ac fe allwch chi weld pam - mae'r draen tu allan wedi cael ei flocio yn llwyr."

Nid yw'r bwyty ar agor ar hyn o bryd oherwydd Covid-19, a nawr ni fydd modd iddyn nhw agor am beth amser eto.

Disgrifiad o’r llun,
Leah Baird tu allan i'w fflat yn y dref

Un arall gafodd ei heffeithio gan y llifogydd oedd Leah Baird, oedd i fod i symud allan o'i fflat ddydd Llun i mewn i fflat arall yn y dref.

"Dyma ein hail lifogydd, ond yn ffodus - i ryw raddau - nid ydym wedi colli cymaint a hynny achos roedden ni i fod i symud allan o'r fflat yma heddiw, felly mae'r rhan fwyaf o'n heiddo ni allan yn barod."

Dywedodd ei landlord fod y tenant newydd i fod i symud i mewn i'r fflat oedd wedi dioddef llifogydd ymhen pythefnos.

Disgrifiad o’r llun,
Pobl yn edrych ar y llifogydd o'u tai yn y dref

Dywedodd gohebydd BBC Cymru, Sara Gibson, oedd yn Aberystwyth ar y pryd bod yr "awyr yn ddu" a'r glaw wedi syrthio "fel dŵr o fwced ar ben y dref".

"Ond fe aeth y dŵr i lawr yr un mor gyflym ac yr ymddangosodd, gyda fflatiau, selars a busnesau yn drewi dan oglau carthffosiaeth, a'r budreddi yn dew dros y drysau a'r welydd."

Rhybudd melyn

Daeth y llifogydd i'r dref wedi rhybudd melyn am stormydd mellt a tharanau difrifol dros y DU gyfan ddod i rym am hanner nos ddydd Sul am 24 awr.

Er bod y rhybudd yn dweud fod yna ansicrwydd am leoliad ac union amseru'r stormydd, roedd na ddarogan y byddai rhai cawodydd yn rhai trymion iawn.

Dywedodd y Swyddfa Dywydd y gallai cartrefi a busnesau weld llifogydd yn gyflym yn yr ardaloedd gwaethaf.