Arestio dau ar ôl i ddyn gael ei drywanu

  • Cyhoeddwyd
Heddlu

Mae ditectifs yn apelio am wybodaeth ar ôl i ddyn gael ei drywanu mewn tŷ yn Nhrelái yng Nghaerdydd.

Cafodd swyddogion o Heddlu'r De eu galw i eiddo ar Plymouth Wood Close, ychydig cyn 12.30am fore Mawrth.

Fe ddaethon nhw o hyd i ddyn 36 oed gydag anafiadau difrifol.

Mae'r dyn yn parhau mewn cyflwr difrifol yn Ysbyty Prifysgol Cymru, Caerdydd.

Cafodd dynes 52 oed a dyn 30 oed eu harestio yn y fan a'r lle ar amheuaeth o achosi niwed corfforol difrifol.

Mae'r ddau'n parhau'n y ddalfa.