Gwneud arian o fodelu mewn lingerie ar y we

  • Cyhoeddwyd
Alaw HafFfynhonnell y llun, Alaw Haf

Ar raglen Dros Ginio ddydd Mawrth, fe gafodd Jennifer Jones sgwrs gydag Alaw Haf. Mae hi'n defnyddio gwefan o'r enw OnlyFans i gyhoeddi lluniau o'i hun yn modelu dillad lingerie.

Ar y platfform mae dilynwyr yn gallu talu fesul mis i weld lluniau neu fideos gan gynhyrchwyr cynnwys o bob math. Nid yw OnlyFans wedi ei anelu yn benodol at bobl sy'n cyhoeddi lluniau o natur rywiol o'i hunain, ond mae llawer o ddefnyddwyr yn gwneud hynny.

"Fe wnes i benderfynu rhoi blwyddyn i fodelu, ac os na fyddai'n gweithio allan mi fyswn i'n stopio. Ond mae wedi gweithio allan." meddai Alaw.

Disgrifiad,

Sut beth yw bod yn fodel ar wefan OnlyFans?

Ar hyn o bryd mae tua 320 o bobl yn talu $14 y mis i ddilyn Alaw. Ers iddi ymuno â'r gwasanaeth yn Ebrill 2019 mae hi wedi gwneud tua $40,000, gyda'r wefan yn cymryd 20% o'r arian yma.

"Dwi'n gwneud lot o fodelu mewn  lingerie,  ac fe fyddai'n eu rhoi fyny ar OnlyFans yn lle Instagram."

Mae'r mwyafrif o ddilynwyr Alaw yn dod o Brydain, ond mae ganddi hefyd ffans yn America, Awstralia ac ar draws Ewrop.

"Mae ffans yn gallu gofyn i mi wisgo lingerie o liw penodol, neu os ydyn nhw'n hoffi set o luniau maen nhw'n dweud a fe wna'i rheiny eto.

"Dwi'n rhoi fideos behind the scenes a stwff. Mae'n rhoi teimlad fwy personol a fel eu bod nhw efo ti yn y photoshoot."

Cynllunio ar gyfer y dyfodol

Mae gan Alaw radd yn y gyfraith, ond mae hi'n mwynhau'r hyblygrwydd mae'r gwaith modelu yn ei gynnig iddi.

"Roeddwn i eisiau cael gradd fel backup plan.

"Dwi'n gwybod na alla i fod yn athrawes na dim rŵan, ond doeddwn i ddim eisiau bod. Dwi eisiau buddsoddi'r arian mewn i fusnesau fy hun. Dwi wedi dechrau un busnes, a'n gobeithio rhoi mwy o arian fel deposit ar dŷ ar gyfer property development.

"Dwi'n trio gweithio allan y dyfodol fel consequence o'i wneud."

Ffynhonnell y llun, Alaw Haf

Un o beryglon y platfform yw y gallai'r lluniau gael eu rhannu tu hwnt i danysgrifwyr Alaw ar OnlyFans.

Yn y gorffennol mae lluniau o Alaw wedi eu rhannu i wefan Facebook heb ei chaniatâd.

"Mae gen i copyright fy hun ar bob llun. Os oes rhywun yn dosbarthu llun ar Facebook neu rywle arall, dwi'n gallu rhoi takedown notice iddyn nhw eu cymryd nhw i lawr.

"Dwi wedi gorfod gwneud hynny ryw ddwywaith o'r blaen, ac fel arfer gan ei fod yn cael ei adnabod fel dogfen gyfreithiol mae pobl yn complyo a'u cymryd nhw i lawr."

Ymateb i bobl sy'n beirniadu

Mae Alaw wedi profi rhywfaint o feirniadaeth i'w modelu.

"Dwi wedi cael trolls yn dweud pethau fel 'Ti'n gwerthu dy gorff am £10 y mis…'. Ond ti'n clywed am gymaint yn gyrru lluniau am ddim, ac am hynny does neb yn commentio.

"Dwi'n trio dweud wrth fy hun eu bod nhw'n genfigennus mod i'n gwneud arian allan ohono."

Does gan Alaw ddim bwriad cyhoeddi lluniau o natur mwy rhywiol na lluniau o'i hun yn noeth, er ei bod yn derbyn nifer o geisiadau i wneud hynny drwy OnlyFans, meddai.

"Mae pobl o hyd yn gofyn. Am eu bod yn talu maen nhw'n trio cael y mwyaf maen nhw'n gallu allan o subscription. Ond maen nhw'n gwybod y gwna i jest anwybyddu unrhyw negeseuon neu requests.

Ffynhonnell y llun, Alaw Haf

"Dwi'n gweld genod eraill yn mynd i lefel uwch a'n cael mwy o arian, ond dwi ddim eisiau hynny. Fe fyddai'r arian yn neis, ond fe fyswn i'n gorfod meddwl am y lluniau mewn llefydd eraill.

"Rŵan, dwi'n gallu gwneud takedown notices yn reit hawdd ond mae'n mynd i fod yn wahanol os wyt ti'n gweld llun o dy hun yn noeth yn rhywle. Dwi ddim yn meddwl byswn i'n gallu copio efo fo."

"Dydy o ddim yn boddran fi i fod mewn dillad isaf. Pe bai y lluniau yn cael eu leakio i rywle, o leiaf maen nhw'n luniau neis!

"Mae'n rhaid i ti edrych ar yr ochr positif neu fe fydd yn dy stressio di allan."

Hefyd o ddiddordeb: