Cyfaddef achosi marwolaeth dyn wedi i garafán wyro

  • Cyhoeddwyd
Shaun BuckleyFfynhonnell y llun, Family photo
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Shaun Buckley yn dad i ddau blentyn ac yn gweithio fel mecanic

Clywodd llys fod gyrrwr o Brestatyn wedi marw yn dilyn gwrthdrawiad gyda charafán a wyrodd i'w lwybr a "ffrwydro" oherwydd nad oedd wedi ei chysylltu'n gywir â cherbyd arall.

Cyfaddefodd Christopher Norris, cyn-filwr 30 oed o Warrington, iddo achosi marwolaeth Shaun Buckley trwy yrru'n ddiofal ar ffordd arfordirol yr A548 yn Nhanlan, rhwng Prestatyn a Threffynnon, fis Gorffennaf y llynedd.

Roedd Mr Buckley, mecanic 41 oed, yn gyrru cerbyd gwaith i'r cyfeiriad arall pan gafodd ei daro gan ddarn o bren. Cafodd ei gludo ar frys mewn hofrennydd i ysbyty yn Lerpwl gydag anafiadau difrifol i'r fron.

Dywedodd y Barnwr Niclas Parry wrth ddedfrydu Norris yn Llys y Goron Yr Wyddgrug fod y farwolaeth yn un "gwbl bosib i'w hosgoi" oherwydd methiant i gymryd camau hanfodol i warchod defnyddwyr eraill y ffordd.

Cafodd Norris ei wahardd rhag gyrru am flwyddyn, a bydd yn rhaid iddo wneud 200 awr o waith di-dâl a thalu £535 mewn costau.

Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Mr Buckley ei anafu ar ffordd arfordirol yr A548 yn Nhanlan, nid ymhell o'r garej ble roedd yn gweithio

Clywodd y llys taw ond pwysau pen blaen y garafán ar y teclyn oedd yn ei chysylltu â Nissan Qashqai wnaeth ei hatal rhag datgysylltu'n llwyr.

Dywedodd Andrew Nuttall ar ran yr amddiffyn: "Fe geisiodd sicrhau fod ei garafán wedi'i chysylltu'n ddiogel, ond mae'n derbyn ei fod wedi methu o ran dyletswydd gofal.

Roedd gwraig Norris wedi rhoi cymorth iddo, meddai, ac fe yrrodd am dair milltir gan feddwl fod popeth yn iawn "ond mae'n amlwg nad dyna'r achos".

Ychwanegodd fod y diffynnydd, sydd wedi gwasanaethu deirgwaith yn Afghanistan, "wedi'i ddryllio gan euogrwydd ac edifeirwch" ac yn cydnabod maint y golled i deulu Mr Buckley.

Fe wnaeth y barnwr ganmol "haelioni ysbryd rhyfeddol" teulu Mr Buckley at y diffynnydd.