Trefnu ras rithiol yn lle Ras Guto Nyth Brân

  • Cyhoeddwyd
Rhedwyr yn cymryd rhan yn Ras Nos Galan AberpennarFfynhonnell y llun, Cyngor Rhondda Cynon Taf
Disgrifiad o’r llun,
Mae Rasys Nos Galan yn denu tua 2,000 o redwyr a 10,000 o wylwyr i'r pentref

Mae trefnwyr ras boblogaidd, sy'n cael ei chynnal bob Nos Galan, wedi canslo'r digwyddiad eleni oherwydd Covid-19.

Mae Rasys Nos Galan, sy'n cynnwys rasys i blant, yn cael eu cynnal yn Aberpennar ers 1958 i ddathlu campau'r rhedwr lleol Guto Nyth Brân yn y 18fed ganrif.

Mae'r achlysur yn denu tua 2,000 o redwyr, a 10,000 o wylwyr, a dywed y trefnwyr y byddai'n amhosib dilyn canllawiau cadw pellter cymdeithasol.

Fel rhyw fath o wobr gysur, mae pwyllgor Rasys Nos Galan yn cynnig medal a chrys-T i unrhyw un sy'n dymuno rhedeg y cwrs, naill ai ar eu pennau eu hunain neu gyda grŵp o ffrindiau gan gadw pellter cymdeithasol.

Nid yw'r manylion llawn wedi eu cyhoeddi eto, ond bydd rhaid i unrhyw redwyr gyflwyno tystiolaeth i brofi eu bod wedi cwblhau'r daith.

Ffynhonnell y llun, Cyngor RCT

Fe wnaeth Pwyllgor Rasys Nos Galan gwrdd ar-lein yr wythnos yma i dderbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ynghylch iechyd cyhoeddus mewn perthynas â Covid-19 gan swyddogion Cyngor Rhondda Cynon Taf.

Mewn datganiad ar y cyd, dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan, arweinydd y cyngor, a'r Cynghorydd Ann Crimmings, cadeirydd pwyllgor y ras y penderfyniad yn anochel gan fod ansicrwydd ynghylch pa reolau fydd yn eu lle erbyn mis Rhagfyr.

"Gyda dros 10,000 o wylwyr a bron i 2,000 o redwyr, byddai cynnal pellter cymdeithasol yn amhosibl," meddent, "ac fel Pwyllgor, rhaid i ni gofio bod modd i ddenu pobl o dde Cymru a thu hwnt ynghyd, a hyd yn oed petai'r rheolau yn caniatáu hynny, gallai achosi cynnydd sylweddol mewn achosion o Covid."

Mae'r achlysur yn boblogaidd iawn yn yr ardal, ac un o nodweddion y brif ras bob blwyddyn yw 'rhedwr dirgel' - person adnabyddus o fyd chwaraeon, sy'n cymryd rhan ochr yn ochr â'r cystadleuwyr eraill. Mae Lillian Board, Iwan Thomas, Linford Christie, Nigel Owens, a chyn-brop Cymru, Adam Jones, wedi bod yn rhedwyr dirgel yn y gorffennol.