Sut i ymdopi wrth ddychwelyd i'r gwaith ar ôl cyfnod hir

  • Cyhoeddwyd
Hywel LlyrFfynhonnell y llun, Hywel Llyr

Wrth i rai sydd wedi bod yn gweithio o adre, neu heb fod yn gweithio yn ystod y cyfnod clo, ddechrau dychwelyd i'r swyddfa neu i'r gwaith am y tro cyntaf ers misoedd, a'r plant yn mynd yn ôl i'r ysgol, mae'n bwysig edrych ar ôl ein iechyd meddwl, meddai Hywel Llyr o'r wefan meddwl.org.

Yn ystod y cyfnod hir o fod yn ein cartrefi, mae nifer wedi rhoi pwyslais ar ofalu am eu iechyd meddwl mewn gwahanol ffyrdd.

"Ac mae ymdopi gyda'r profiad o ddechrau dod allan o'r cyfnod clo bron yr un mor anodd i lawer ag oedd hi ar ddechrau'r cyfnod ynysu," meddai Hywel Llyr ar raglen Aled Hughes ar BBC Radio Cymru,

"Mae'r rhan fwyaf ohonon ni wedi cael ein profi mewn ffyrdd fydden ni ddim wedi dychmygu dros y chwe mis diwethaf, ac wedi llwyddo, ac wedi dod o hyd i ffyrdd newydd o ymdopi - yn gweithio o adre, neu ddim wedi gallu gweithio o gwbl o bosib," meddai.

Mae Hywel Llyr yn un o chwech sy'n gofalu am y wefan iechyd meddwl, ar ôl dod ar ei thraws pan oedd yn chwilio am gymorth ar gyfer iselder a gorbryder ei hun rai blynyddoedd yn ôl.

"Mae llacio'r cyfnod clo wedi dod â chyfleoedd i ni, gallu 'neud rhai o'r pethau ry'n ni wedi edrych mlaen i 'neud, ond mae'n bwysig hefyd cadw llygad a chofio bod y newidiadau hapus yma yn gallu bod yn anodd ar y iechyd meddwl," meddai.

"Mae angen paratoi ein hun ar gyfer hynny, fel ein bod ni ddim yn dioddef eto.

"Mae gan bawb iechyd meddwl, dydyn ni ddim ar ben ein hunain, mae yna gymorth allan yna a gallwn ni helpu'n gilydd."

Cyngor Hywel ar sut i helpu gyda gorbryder:

Hunan ofal

Mae'n bwysig iawn i roi blaenoriaeth i hunan ofal. Mae lot o bobl wedi ffeindio ffordd o wneud hynny dros y cyfnod yma, ac mae'n bwysig cadw at hynny, neu ffeindio ffordd newydd o sicrhau bod hunan ofal yn flaenoriaeth mewn bywyd pob dydd.

Defnyddio ymarferion anadlu yn gyffredinol neu pan fyddwch yn ffeindio sefyllfa yn anodd. Gellir amserlennu ymarferion anadlu i mewn i'n dydd er mwyn cael cyfnodau o ymlacio.

Wrth ddychwelyd i'r gwaith, mae'n bwysig i siarad â chydweithwyr a rheolwyr am unrhyw bryderon, a thrio paratoi yn drwyadl at eich diwrnod cyntaf fel bod dim byd yn eich taflu chi yn ormodol.

Peidio gorlwytho eich hunan a chymryd un cam ar y tro. Mae pobl angen bod yn amyneddgar gyda'u hunain.

Hefyd o ddiddordeb: