20 o enwebiadau 'tro cyntaf' yng ngwobrau BAFTA

  • Cyhoeddwyd
Hanna JarmanFfynhonnell y llun, Hanna Jarman
Disgrifiad o’r llun,
Hanna Jarman yw un o'r rhai sydd wedi eu henwebu am y tro cyntaf ar gyfer y ddrama Merched Parchus

Mae 20 o'r rhai sydd wedi eu henwebu ar gyfer BAFTA Cymru eleni wedi cyrraedd y rhestr fer am y tro cyntaf gan gynnwys Hanna Jarman a Mari Beard a'r actor ifanc Sion Daniel Young.

Bydd y seremoni, sydd yn gwobrwyo'r rhai yn y byd ffilm a theledu ar draws 21 o gategorïau, yn cael ei chynnal ar Hydref 25.

'His Dark Materials' sydd gyda'r mwyaf o enwebiadau y tro hwn sef naw.

Pum enwebiad gafodd y ffilm nodwedd 'Eternal Beauty' a gafodd ei ffilmio yn ne Cymru tra bod Sion Young yn cyrraedd y rhestr fer fel actor ar gyfer y ddrama 'The Left Behind'.

Mae'r ddrama wedi cael pedwar enwebiad arall tra bod 'In My Skin' yn cael pedwar enwebiad gan BAFTA.

Un enwebiad mae Keeping Faith/Un Bore Mercher wedi ei dderbyn ar gyfer y wobr Drama Deledu tra bod y rhaglen Tudur Owen: O Fôn i'r Lleuad yn cael enwebiad yn y categori Rhaglen Ddogfen Unigol.

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd His Dark Materials ei ffilmio ar leoliadau yn ne Cymru

Yn y categori Awdur mae Hanna Jarman a Mari Beard, sy'n cael eu henwebu am y tro cyntaf, yn cystadlu yn erbyn eraill gyda'u cyfres S4C Merched Parchus. Mae'r ddwy wedi'u dewis yn y categori Torri Trwodd hefyd.

Ymhlith yr enwau eraill sy'n cael eu henwebu am y tro cyntaf mae Dafne Keen yn y categori Actores, Craig Roberts ar gyfer y categori Cyfarwyddwr, enwebiad Golygu ar gyfer Stephen Haren, Cyfarwyddwr: Ffuglen ar gyfer Lucy Forbes, enwebiad Gwallt a Cholur ar gyfer Jill Conway a Ffotograffiaeth a Goleuo: Ffuglen ar gyfer David Williamson.

Rhai o'r enwebiadau eraill yw Deian a Loli ar gyfer rhaglen blant, Priodas Pum Mil a Heno yn y categori rhaglen adloniant ac Ysgol Ni: Maesincla ar gyfer Cyfres Ffeithiol.

Yn y categori cyflwynydd mae Carys Eleri, Elis James ac Emma Walford a Trystan Ellis-Morris wedi eu henwebu. Hayley Pearce yw'r cyflwynydd olaf yn y categori.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Keeping Faith/Un Bore Mercher wedi derbyn enwebiad yn y categori Drama Deledu

Dywedodd Cadeirydd BAFTA Cymru, Angharad Mair bod eleni wedi bod yn flwyddyn "anodd i'r diwydiant teledu a ffilm, ond rydym wedi parhau i gynnig cymorth i'r rhai sy'n gweithio yn ein diwydiant…

"Yn bersonol, rwyf yn falch iawn bod 20 o unigolion ar y rhestr wedi cael eu henwebu am y tro cyntaf, gan fod cydnabod ac amlygu talent newydd yn rhan bwysig o waith BAFTA."

Bydd y seremoni yn cael ei gyflwyno gan y cyflwynydd teledu Alex Jones a hynny am y tro cyntaf ac fe fydd cyhoeddiad ar Hydref 8 ynglŷn â phwy sydd wedi derbyn y wobr arbennig y tro hwn.

Rhestr lawn o'r rhai sydd wedi eu henwebu eleni

CYFRANIAD EITHRIADOL I DELEDU

Fe'i cyhoeddir ar 8 Hydref

ACTOR

ANTHONY HOPKINS fel Pope Benedict XVI YN The Two Popes

JONATHAN PRYCE fel Cardinal Jorge Mario Bergoglio/Pope Francis YN The Two Popes

ROB BRYDON fel Rob YN The Trip to Greece

SION DANIEL YOUNG fel Gethin YN The Left Behind

ACTORES

DAFNE KEEN fel Lyra Belacqua YN His Dark Materials

GABRIELLE CREEVY fel Bethan Gwyndaf YN In My Skin

RUTH WILSON fel Mrs Coulter YN His Dark Materials

SALLY HAWKINS fel Jane YN Eternal Beauty

TORRI TRWODD

HANNA JARMAN a MARI BEARD ar gyfer Merched Parchus

LISA WALTERS ar gyfer On the Edge: Adulting

MARTIN READ ar gyfer The Insomniacs

SEBASTIAN BRUNO a DAVID BARNES The Dynamic Duo

RHAGLEN BLANT

CIC

DEIAN A LOLI

PROJECT Z

DYLUNIO GWISGOEDD

CAROLINE MCCALL ar gyfer His Dark Materials

RAY HOLMAN ar gyfer Fleabag

SIAN JENKINS ar gyfer Eternal Beauty

CYFARWYDDWR: FFEITHIOL

SIÔN AARON a TIMOTHY LYN ar gyfer Eirlys, Tim a Dementia

MARC EVANS ar gyfer The Prince and the Bomber

MEI WILLIAMS ar gyfer Tudur Owen: O Fôn i'r Lleuad

LAURA MARTIN ROBINSON ar gyfer Warriors: Our Homeless World Cup

CYFARWYDDWR: FFUGLEN

CRAIG ROBERTS ar gyfer Eternal Beauty

JOSEPH BULLMAN ar gyfer The Left Behind

LEE HAVEN JONES ar gyfer Doctor Who (Spyfall Part 2)

LUCY FORBES ar gyfer In My Skin

GOLYGU

GERAINT HUW REYNOLDS ar gyfer The Prince and the Bomber

NIVEN HOWIE a STEPHEN HAREN ar gyfer His Dark Materials

REBECCA TROTMAN ar gyfer Doctor Who

STEPHEN HAREN ar gyfer Eternal Beauty

RHAGLEN ADLONIANT

CYRN AR Y MISSISSIPPI

HENO

PRIODAS PUM MIL

THE TUCKERS

CYFRES FFEITHIOL

CORNWALL: THE FISHING LIFE

WALES: LAND OF THE WILD / CYMRU WYLLT

WARRIORS: OUR HOMELESS WORLD CUP

YSGOL NI: MAESINCLA

COLUR A GWALLT

JILL CONWAY ar gyfer The Left Behind

MELANIE LENIHAN ar gyfer War of the Worlds

PAMELA HADDOCK ar gyfer His Dark Materials

NEWYDDION A MATERION CYFOES

FLOODING STRIKES THE SOUTH WALES VALLEYS

WALES INVESTIGATES INSIDE THE UK'S PUPPY FARM CAPITAL

Y BYD AR BEDWAR

CERDDORIAETH WREIDDIOL

MARK THOMAS ar gyfer Last Summer

JONATHAN HILL ar gyfer The Long Song

JOHN HARDY MUSIC ar gyfer Steel Country

KARL JENKINS a JODY JENKINS ar gyfer Wales: Land of the Wild / Cymru Wyllt

FFOTOGRAFFIAETH A GOLEUO: FFUGLEN

BJORN BRATBERG FNF ar gyfer Bang

DAVID HIGGS ar gyfer His Dark Materials

DAVID WILLIAMSON ar gyfer War of the Worlds

SUZIE LAVELLE ar gyfer His Dark Materials

CYFLWYNYDD

CARYS ELERI YN Carys Eleri'n Caru

ELIS JAMES YN Elis James - Funny Nation

EMMA WALFORD a TRYSTAN ELLIS-MORRIS YN Prosiect Pum Mil

HAYLEY PEARCE YN Hayley Goes…Sober

DYLUNIO CYNHYRCHU

ARWEL WYN JONES ar gyfer Dracula

JOEL COLLINS ar gyfer His Dark Materials

TIM DICKEL ar gyfer Eternal Beauty

FFILM FER

THE ARBORIST

CREEPY PASTA SALAD

PALE SAINT

SALAM

RHAGLEN DDOGFEN UNIGOL

GARETH THOMAS: HIV AND ME

THE MURDER OF JILL DANDO

THE PRINCE AND THE BOMBER

TUDUR OWEN; O FÔN I'R LLEUAD

SAIN

ALEX ASHCROFT ar gyfer The Last Tree

Y TÎM CYNHYRCHU ar gyfer Good Omens

Y TÎM CYNHYRCHU ar gyfer Sex Education

DRAMA DELEDU

HIS DARK MATERIALS

IN MY SKIN

THE LEFT BEHIND

UN BORE MERCHER / KEEPING FAITH

AWDUR

ALAN HARRIS ar gyfer The Left Behind

HANNA JARMAN a MARI BEARD ar gyfer Merched Parchus

KAYLEIGH LLEWELLYN ar gyfer In My Skin

RUSSELL T DAVIES ar gyfer Years and Years