Mesur Masnach: David Melding yn ymddiswyddo o'i gabinet

  • Cyhoeddwyd
David MeldingFfynhonnell y llun, Wikipedia

Mae Aelod Seneddol Ceidwadol blaenllaw wedi cyhoeddi ei fod yn ymddiswyddo o gabinet yr wrthblaid yn Senedd Cymru, a hynny o achos mesur arfaethedig Llywodraeth y DU ar fasnach.

Dywedodd David Melding ei fod yn gadael y swydd o achos ei anfodlonrwydd gyda chyfraith newydd fydd yn rhoi mwy o rym i weinidogion yn San Steffan i wario ar gynlluniau yng Nghymru.

Mae'r mesur drafft yn trosglwyddo grymoedd i wario ar ardaloedd fel isadeiledd, diwylliant a chwaraeon o'r Undeb Ewropeaidd i Lywodraeth y DU.

Ond dywed Llywodraeth Cymru fod y mesur yn "dwyn grymoedd" gan lywodraethau datganoledig.

Mewn llythyr at Paul Davies, arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig yn y Senedd, dywedodd Mr Melding: "Rydych yn gwybod fod gen i fy amheuon ers tro am elfennau o agwedd Llywodraeth y DU tuag at ddatblygu perthynas newydd gyda'r Undeb Ewropeaidd, a llinynnu llywodraethiant ddatganoledig gyda gofynion marchnad fewnol o fewn y DU.

"Nid yw cyhoeddi mesur drafft y Farchnad Fewnol heddiw yn gwneud dim i leihau fy mhryderon am y peryglon sydd yn wynebu ein undeb 313 mlwydd oed.

"Yn wir maent wedi eu gwaethygu'n sylweddol gan benderfyniadau'r prif weinidog yn ystod y dyddiau diwethaf."

Ffynhonnell y llun, Twitter/David Melding AS
Disgrifiad o’r llun,
Neges Mr Melding ar Twitter yn cyhoeddi ei ymddiswyddiad

Ychwanegodd datganiad Mr Melding nad oedd yn bosib iddo barhau yn ei swydd fel Cwnsler Cyffredinol yr wrthblaid tra'r oedd yn meddu ar y fath wrthwynebiad.

"Yn ychwanegol, rwyf yn credu ei bod hi'n amser i mi roi'r gorau i fy holl ddyletswyddau gyda'r cabinet cysgodol gan y byddaf yn credu y bydd angen i mi siarad yn erbyn yr hyn yr wyf yn ei gredu sydd yn ddiffyg gwladweinyddiaeth ar amser mor hanfodol i fodolaeth y DU fel gwladwriaeth rhyng-genedlaethol."

'Amseroedd cyfansoddiadol afreolaidd'

Dywedodd y byddai'n parhau i gynnig ei gefnogaeth i arweinydd ei blaid o'r meinciau cefn, a'i bod yn fraint i gael gweithio fel rhan o gabinet yr wrthblaid, "ond fod yr amseroedd cyfansoddiadol afreolaidd hyn" wedi ei "orfodi i gymryd y fath gamau".

Roedd Mr Melding wedi cyhoeddi yn mis Chwefror eleni y byddai'n camu o'r neilltu cyn etholiad 2021.

Mae Mr Melding, sy'n cynrychioli Canol De Cymru, yn un o'r ychydig aelodau sydd wedi gwasanaethu yn y Senedd yn ddi-dor ers creu'r Cynulliad yn 1999.