Brechu mewn fferyllfeydd: Angen cyflymu 'ar frys'

  • Cyhoeddwyd
Pynciau Cysylltiedig
BrechuFfynhonnell y llun, Getty Images

Mae angen cyflymu "ar frys" wrth dynnu fferyllwyr cymunedol i mewn i'r gwaith o frechu yn erbyn Covid-19, yn ôl y corff sy'n eu cynrychioli.

Dim ond un o fyrddau iechyd Cymru sydd wedi cysylltu gyda fferyllwyr i holi os ydyn nhw'n fodlon cymryd rhan, meddai Fferylliaeth Gymunedol Cymru (FfGC) mewn llythyr at y gweinidog iechyd.

Mae'r llythyr o 13 Ionawr yn ychwanegu nad oes yr un wedi ei gomisiynu hyd yn hyn.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cael cais am sylw.

6,000 brechlyn y dydd

Mae FfGC yn dweud y dylai pob fferyllfa sy'n brechu yn erbyn y ffliw fod yn brechu yn erbyn Covid-19.

Fe wnaeth dros 600 o fferyllfeydd gynnig brechiadau ffliw y gaeaf hwn.

Yn ôl y llythyr: "Petai, er enghraifft, y 600 a mwy o fferyllfeydd yna yn rhoi 10 brechlyn Covid-19 y dydd yna byddai'n golygu dros 6,000 o frechlynnau ychwanegol pob dydd mewn lleoliad cyfleus."

Mae'r ffigyrau diweddaraf hyd at 10 Ionawr yn dangos bod 112,973 o bobl wedi eu brechu erbyn hynny, sy'n 3.6% o boblogaeth Cymru.

Yn ardal Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr, roedd 2.3% o'r boblogaeth wedi derbyn brechlyn, tra yn ardal Bwrdd Iechyd Powys roedd 4.5% wedi cael pigiad - y canran uchaf o fyrddau iechyd Cymru.

Ffynhonnell y llun, Will Johnston
Disgrifiad o’r llun,
Mae fferyllfeydd yn Lloegr, fel yr un yma yn Halifax, wedi dechrau brechu

Yn y Senedd ddydd Mawrth, dywedodd y prif weinidog y byddai cynllun peilot yn dechrau yng ngogledd Cymru "erbyn diwedd yr wythnos".

Y bwriad ydy defnyddio fferyllfeydd dros Gymru, meddai Mark Drakeford, ond mae "rhai pethau ymarferol sydd angen eu sortio".

Yn Lloegr mae chwe fferyllfa wedi dechrau brechu'r wythnos hon, ac mae disgwyl i 200 arall wneud dros y pythefnos nesaf.

Ond mae prif weithredwr FfGC, Russell Goodway, yn dweud mai fferyllfeydd unigol ddylai benderfynu ar y niferoedd sy'n cael eu brechu, yn seiliedig ar amgylchiadau unigol.

"Mae'n glir bod fferyllfeydd yn awyddus ac yn fodlon cymryd rhan yn hyn, ond maen nhw eisiau rheoli hynny'n addas er mwyn gallu gwneud y cyfraniad gorau i'r cynllun," meddai.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cael cais am sylw.

Pynciau Cysylltiedig