Cofnodi 54 yn rhagor o farwolaethau Covid-19

Cyhoeddwyd
Pynciau Cysylltiedig
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi eu bod wedi cofnodi 54 marwolaeth yn rhagor a chadarnhau 1,644 achos newydd o Covid-19 yng Nghymru.

Mae'r ystadegau newydd yn golygu fod 4,117 o bobl wedi marw gyda'r haint, ac mae cyfanswm yr achosion positif bellach yn 176,056 ers dechrau'r pandemig.

Mae 112,973 o bobl wedi derbyn eu dos cyntaf o'r brechlyn, sydd yn 3.5% o'r boblogaeth - cynnydd o 11,602 mewn 24 awr. Mae 121 o bobl wedi derbyn ail ddos o'r brechlyn hefyd.

Mae'r achosion newydd yn cynnwys 202 yn Wrecsam (ble roedd cyfradd yr achosion positif yn 28.7%), 182 yng Nghaerdydd, 147 yn Sir y Fflint, 100 yn Rhondda Cynon Taf, 86 yn Sir Gaerfyrddin a 84 yng Nghaerffili.

Mae'r gyfradd achosion dros saith diwrnod fesul 100,000 o'r boblogaeth yng Nghymru i lawr i 390 erbyn hyn.

Yn ôl ardal awdurdod lleol, mae'r gyfradd achosion yn parhau i fod ar ei huchaf yn Wrecsam ar 922.4 ymhob 100,000, gyda chyfradd Sir y Fflint yn 641.9, Pen-y-bont ar Ogwr yn 572.6 a chyfradd Merthyr Tudful yn 497.3

Gorllewin Gwesyllt a Summerhill yn Wrecsam sy'n dal i fod â'r gyfradd uchaf o unrhyw ardal yng Nghymru, sef 1,552.7.

Ledled Cymru, cynhaliwyd 15,511 o brofion yn y cyfnod cofnodi 24 awr diweddaraf.

Gohirio llawdriniaethau brys

Yn y cyfamser, dim ond trwy ohirio llawdriniaethau brys ar gyfer cyflyrau canser y mae ysbytai yn yr ardal sydd â chyfraddau marwolaeth gwaethaf Cymru a Lloegr yn ymdopi.

Roedd Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg eisoes wedi atal rhai gwasanaethau heblaw am wasanaethau brys, ond dywedodd pennaeth y bwrdd iechyd eu bod bellach wedi oedi rhai llawdriniaethau brys hefyd.

Mae ardal y bwrdd iechyd yn cynnwys Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful, sydd wedi profi'r cyfraddau marwolaeth Covid uchaf ac ail uchaf.

"Mae'n gyfnod anodd," meddai cyfarwyddwr meddygol Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg, Nick Lyons.

Ffynhonnell y llun, Getty Images

Fe ddaw'r datblygiad wrth i benaethiaid y GIG yng Nghymru ddweud bod nifer y cleifion Covid yn ysbytai Cymru yn ddwbl y nifer yn ystod uchafbwynt y pegwn ym mis Ebrill.

Dywedodd Mr Lyons nos Fercher fod gan eu hysbyty maes, Ysbyty Seren ym Mhen-y-bont ar Ogwr, 74 o gleifion, sef pobl na fyddent "wedi gallu eu lletoli yn ein hysbytai arferol".

"Rydyn ni'n ymdopi, ond yn ymdopi oherwydd rydym wedi bod yn canslo llawdriniaethau brys.

"Roedd yn rhaid i ni ganslo rhywfaint o lawdriniaethau canser hyd yn oed dros yr wythnosau diwethaf," meddai Mr Lyons wrth BBC Radio Wales.

"Mae fy nghalon yn mynd allan i deuluoedd ac i gleifion sydd yn ymdopi gyda'r holl straen a'r pryder sy'n cael ei greu.

"Mae'n amser anodd ac rydym i gyd ynddo gyda'n gilydd, ac rydym yn gweld y gobaith hwnnw, y llygedyn hwnnw o olau ar ddiwedd y twnnel ond mae'n anodd."

Straeon perthnasol

Pynciau Cysylltiedig