Arestio gyrrwr wedi marwolaeth cerddwr ym Mhen-y-bont

  • Cyhoeddwyd
A4063Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r digwyddiad ar yr A4063 ger pentref Sarn am 05:45 fore Mercher

Mae gyrrwr wedi cael ei arestio wedi i gerddwr farw ar ôl cael ei daro gan gar ym Mhen-y-bont ar Ogwr fore Mercher.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r digwyddiad ar yr A4063 ger pentref Sarn am 05:45.

Dywedodd yr heddlu bod car BMW du wedi taro'r dyn, fu farw yn y fan a'r lle.

Mae'r dyn oedd yn gyrru'r car wedi cael ei arestio ar amheuaeth o achosi marwolaeth trwy yrru'n beryglus, ac mae'n parhau yn y ddalfa.

Achoswyd difrod i gar arall - Suzuki gwyn - yn y digwyddiad, ond nid oedd unrhyw un yn y car hwnnw wedi'i anafu.

Dywedodd yr heddlu y bydd y ffordd ynghau am beth amser ac y dylai gyrwyr osgoi'r ardal.

Mae'r llu yn apelio ar unrhyw un sydd â gwybodaeth am y digwyddiad i gysylltu â nhw.

Pynciau Cysylltiedig