Cynllun rhyngwladol £65m i fyfyrwyr Cymru

  • Cyhoeddwyd
Pynciau Cysylltiedig
A young woman reading a map in a European cityFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Nod y cynllun newydd yw helpu 15,000 o Gymry astudio dramor dros y pedair blynedd nesaf

Bydd cynllun astudio rhyngwladol ar gyfer myfyrwyr yn dechrau'r flwyddyn nesa, yn ôl Llywodraeth Cymru.

Prifysgol Caerdydd mewn cydweithrediad gyda phartneriaid ym maes addysg ac ieuenctid fydd yn gyfrifol am ddatblygu'r cynllun fydd yn cael ei lansio yn 2022.

Fe wnaeth llywodraeth y DU benderfynu peidio â pharhau gyda chynllun Erasmus yr Undeb Ewropeaidd yn dilyn Brexit.

Yn hytrach fe wnaeth Llywodraeth y DU sefydlu rhaglen ei hun sef cynllun Turing.

Dywed Llywodraeth Cymru y bydd eu cynllun newydd nhw yn "llenwi'r bylchau mae Turning yn ei adael".

Tra bod £110m wedi ei neilltuo ar gyfer blwyddyn gyntaf Turing, mae llywodraeth Cymru yn neilltuo £65m tan 2026.

Yn ôl y llywodraeth fe fydd myfyrwyr a staff prifysgolion, addysg bellach, addysg oedolion ac ysgolion yn gallu "elwa o gyfnewid rhyngwladol mewn modd tebyg i'r cyfleoedd ddaeth o Erasmus, nid ddim ond yn Ewrop ond y tu hwnt," meddai llefarydd

Nod y cynllun newydd yw caniatáu i 15,000 o unigolion o Gymru i fynd dramor dros y pedair blynedd gyntaf, gyda 10,000 o bobl dramor yn dod i astudio neu weithio yng Nghymru.

Dywedodd y gweinidog addysg Kirsty Williams: "Mae ein myfyrwyr a'n staff yn llysgenhadon pwysig dramor, gan hyrwyddo'r neges fod Cymru yn lle delfrydol i fyfyrwyr o led led y byd."

Ffynhonnell y llun, Getty Images

Dywedodd mai'r rhai i elwaf fwyaf o'r cynllun newydd "fydd pobl ifanc ym mlynyddoedd olaf addysg uwchradd, sydd wedi wynebu heriau anodd o orfod gweithio o gartref dros y flwydd ddiwethaf.

"Mae'n ddyledus arnom i sicrhau i'r genhedlaeth nesaf o fyfyrwyr ac addysgwyr eu bod yn cael yr un cyfleodd a'r blynyddoedd a fu," meddai Ms Williams.

Dywedodd yr Athro Colin Riordan, is-ganghellor prifysgol Caerdydd:"Rydym yn sicr bydd y cynllun o fudd mawr i ddysgwyr ac yn fodd i godi proffil rhyngwladol Cymru fel gwald sy'n atyniadol, mwn cyswllt ac yn agored."

Dywedodd Becky Ricketts, Llywydd Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr: "Mae myfyrwyr yng Nghymru yn haeddu'r cyfle gafodd pobl o'u blaenau nhw, a'r cyfle i ddysgu, tyfu a datblygu ar lefel rhyngwladol - rhywbeth oedd rhai yn poeni oedd wedi ei golli."

Gwnaed cais i lywodraeth y DU am sylw.

Pynciau Cysylltiedig