Chwech yn rhagor o farwolaethau

  • Cyhoeddwyd
Pynciau Cysylltiedig
brechlyn

Mae chwech yn rhagor o farwolaethau yng gysylltiedig gyda coronafeirws wedi eu cofnodi gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Erbyn hyn cyfanswm y marwolaethau covid sydd wedi eu hadrodd i Iechyd Cyhoeddus Cymru yw 5,488.

Cafodd 196 o achosion positif eu cofnodi yn y 24 awr ddiwethaf, gan ddod â'r cyfanswm ers dechrau'r pandemig i 207,842.

Y gyfradd yng Nghymru dros gyfnod o saith diwrnod yw 42 ym mhob 100,000 o bobl.

Mae 1,258,769 bellach wedi derbyn eu pigiad cyntaf o'r brechlyn - cynnydd o 26,939 ar y diwrnod blaenorol.

Pynciau Cysylltiedig