Parti pen-blwydd yn gyfrifol am glwstwr o achosion

  • Cyhoeddwyd
Pynciau Cysylltiedig
arwydd cadw pellterFfynhonnell y llun, Getty Images

Mae teuluoedd yn ardal Castell-nedd Port Talbot wedi cael rhybudd i ddilyn canllawiau pellter cymdeithasol wedi i glwstwr o achosion Covid-19 ddod i'r amlwg yno.

Daeth cadarnhad bod 23 achos o'r haint - 22 yng Nghastell-nedd Port Talbot ac un yn Abertawe - yn gysylltiedig â dathliad pen-blwydd yn Llansawel.

Bu aelodau o deulu estynedig yn cymysgu gyda'i gilydd, yn groes i reolau ymbellhau cymdeithasol.

Dywed Bwrdd Iechyd Bae Abertawe bod swyddogion olrhain yn bryderus y gallai'r ffigwr fod yn uwch na 23, gan bod rhai o'r bobl gafodd brawf positif wedi bod yn amharod i rannu manylion eu cysylltiadau agos.

Mae'r bwrdd iechyd yn annog pobl sy'n byw yn Llansawel, Cimla, a Resolfen ac sydd â symptomau Covid - gwres uchel, peswch newydd, colli synnwyr arogli neu flasu, neu unrhyw symptomau tebyg i'r ffliw - i fynd am brawf yn syth.

Diffyg cydweithredu'n 'siomedig'

"Rydym yn ymwybodol o deulu estynedig a ffrindiau sydd, mae'n debyg, wedi bod yn mynd i mewn ac allan o dai ei gilydd, sydd ddim yn cael ei ganiatáu ar hyn o bryd," meddai Dr Keith Reid, Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus y bwrdd.

"Gan eu bod mor gydnabyddus â'i gilydd, ychydig iawn o gadw at reolau ymbellhau a gwisgo gorchudd wyneb a fu, sydd wedi cynyddu'r tebygolrwydd o drosglwyddo'r feirws."

Roedd yn siomedig iawn i weld diffyg cydweithredu gyda swyddogion olrhain gan rai o'r bobl oedd wedi profi'n bositif, meddai.

Trwy wneud hyn, ychwanegodd, roedden nhw wedi arafu'r ymchwiliadau a chaniatáu i'r feirws barhau i ledaenu.

"Os ydych chi'n profi'n bositif byddwch yn onest ac agored gyda'r tîm olrhain. Mae'r manylion yn cael eu cadw'n gyfrinachol a ddim ond yn cael eu defnyddio ar gyfer tracio ac olrhain i stopio'r feirws.

"Nid ydym allan o'r perygl eto," meddai.

'Dim ots gan y feirws os ydych yn perthyn'

"Mae nifer yr achosion positif yn ardaloedd Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe wedi dechrau mynd i'r cyfeiriad anghywir eto, ac mae'n gyfrifoldeb ar bawb i sicrhau eu bod yn dod yn ôl i lawr," meddai Dr Reid.

"Mae'r rheolau yna am reswm - i ddiogelu pobl ac arafu lledaeniad [y feirws]. Mae nifer arwyddocaol o achosion nawr yn gysylltiedig gydag ymgynnull mewn cartrefi, rhywbeth na ddylai fod yn digwydd yn y lle cyntaf.

"Efallai eich bod yn meddwl nad oes ots, gan mai cwrdd ag aelod o'ch teulu yr ydych chi, ac na allech chi heintio'ch gilydd. Ond mae hynna'n anghywir.

"Nid oes ots gan y feirws os ydych yn perthyn i'ch gilydd ai peidio. A dweud y gwir, mae'n ffynnu ar gysylltiad agos. Dyna pam rydym nawr yn delio gyda'r clwstwr hwn yn ardal Llansawel."