Oriel Gerallt Pennant o'r blodau sy'n croesawu'r gwanwyn

  • Cyhoeddwyd
Blodyn y gwyntFfynhonnell y llun, Gerallt Pennant
Disgrifiad o’r llun,
Blodyn y gwynt yng Nghoed Borth y Gest, ac ambell i lygad Ebrill yn gwmni euraidd

Mae'r gwanwyn, a'i holl liw, wedi cyrraedd.

Un sydd wrth ei fodd yn mynd allan i grwydro â'i gamera i dynnu lluniau blodau'r gwanwyn ydi cyflwynydd Galwad Cynnar ar BBC Radio Cymru, Gerallt Pennant.

Ar ôl cyfnod hir o orfod aros yn agos at adref, mae'n gobeithio y bydd yn cael y cyfle i weld rhai o'r blodau hyn unwaith eto eleni.

Ffynhonnell y llun, Gerallt Pennant

Grym y gwanwyn yng ngardd Plas Brondanw, Llanfrothen - blodyn magnolia yn dal yn ei blisgyn o wisg flewog... a'r un blodyn ddau ddiwrnod yn ddiweddarach.

Ffynhonnell y llun, Gerallt Pennant

Llwyn sy'n gweiddi "mae hi'n wanwyn!" ydy'r camellia - un o sêr disglair pentref Portmeirion.

Ffynhonnell y llun, Gerallt Pennant

Er bod y goedwig wedi ildio ei lle i ledu'r lôn rhwng Penrhyndeudraeth a Maentwrog, mae blodau'r gwynt yn dal eu tir ger tro Cae Fali - lle da i'w gweld a chyfri loris Mansel Davies!

Ffynhonnell y llun, Gerallt Pennant

Atgof ydy'r eirlysiau erbyn hyn - blodyn sy'n agos at galon y Cymry - sawl enw cyffredin fedrwch chi gofio?

Ffynhonnell y llun, Gerallt Pennant

Lili wen fach, eirdlws, cloch maban - dyna dri, ac un o'm hoff fannau i'w gweld ydy Coed Trefan ger Llanystumdwy.

Ffynhonnell y llun, Gerallt Pennant

Cymanfa o lwyn a gorchest o flodau - rhododendron macabeanum yn bwrw ei gysgod dros un o gerfluniau gardd Portmeirion.

Ffynhonnell y llun, Gerallt Pennant

Y blodyn sy'n gwneud blwyddyn yn gyflawn - lili'r Wyddfa. Bu'n rhaid hepgor ei weld y llynedd - byw mewn gobaith y daw haul ar fryn eleni.

Ffynhonnell y llun, Gerallt Pennant

"Dyfod pan ddêl y gwcw …" Buan iawn daw clychau'r gog yn "llesmeiriol baent". Dyma lecyn hoff ger Betws-y-Coed yn Nyffryn Conwy.

Ffynhonnell y llun, Gerallt Pennant

Tormaen porffor ar Glogwyn y Garnedd, sef wyneb yr Wyddfa sy'n codi uwchlaw Nant Gwynant a Chwm Llan. Llun a dynnwyd ar y 24ain o Fawrth eleni - mae'r rhyddid i grwydro'r mynydd yn falm.

Hefyd o ddiddordeb: