Ymchwilio i achos tân angheuol yng nghanol Pen-y-bont

  • Cyhoeddwyd
Safle bore mercher
Disgrifiad o’r llun,
Roedd criwiau'n parhau ar y safle fore Mercher

Mae Heddlu De Cymru wedi cadarnhau bod person wedi marw yn dilyn tân difrifol yng nghanol Pen-y-bont ar Ogwr dros nos.

Cafodd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru eu galw i adeilad masnachol ar Ffordd Nolton yn y dref am 21:15 nos Fawrth.

Dywed yr heddlu bod "difrod sylweddol" i'r adeilad a bu'n rhaid gwagio adeiladau cyfagos ond bod neb arall wedi cael anaf.

Mae'r teulu'r person a fu farw wedi cael gwybod ac mae ymholiadau'r heddlu'n parhau i achos y tân.

"Mae'r digwyddiad trasig yma'n drallodus eithriadol i'r teulu, sy'n cael cefnogaeth ganddom," meddai'r Ditectif Brif Arolygydd Sarah Lewis.

"Mae ein harchwiliadau'n parhau yn y safle wrth i ni geisio cadarnhau sut ddechreuodd y tân.

"Does dim byd ar hyn o bryd i awgrymu bod y tân yn un bwriadol. Fodd bynnag, nes i ni gwblhau ein hymholiadau ni allwn ddiystyru unrhyw beth ar hyn o bryd.

"Rydym yn gweithio mor gyflym â phosib i gadarnhau'r amgylchiadau."

Roedd yr heddlu wedi dweud mewn datganiad blaenorol fore Mercher nad oedden nhw'n credu bod y digwyddiad yn un amheus.

Ffynhonnell y llun, Russell Creemer
Disgrifiad o’r llun,
Roedd mwg trwchus i'w weld uwchben canol Pen-y-bont

Mae Stryd Nolton yn parhau ar gau brynhawn Mercher ac mae'r heddlu wedi gosod cordon o amgylch yr adeilad, oedd yn arfer bod yn siop bapur newydd.

Cafodd pedwar o griwiau tân eu hanfon i'r adeilad sy'n cynnwys cartref ar yr ail lawr.

Dywedodd Russell Creemer, sy'n byw yn yr ardal, iddo weld mwg yn codi o'r adeilad.

"Wrth i mi gyrraedd roedd y criwiau tân yn cyrraedd," meddai.

"Roedd yr heddlu yna hefyd ac yn defnyddio offer i dorri'r drysau.

"Roedd yna dân arall yma yn ddiweddar wnaeth achosi difrod i adeilad gwag, a dyw hwnnw dal heb ei drwsio."