Dynes wedi marw mewn gwrthdrawiad ar gyrion Bangor

  • Cyhoeddwyd
Yr A4087 ger Tesco BangorFfynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Digwyddodd y gwrthdrawiad ar yr A4087 rhwng Tesco Bangor a chylchdro'r Faenol

Mae dynes wedi marw a dau berson wedi cael eu hanafu'n ddifrifol yn dilyn gwrthdrawiad ar gyrion Bangor nos Fawrth.

Cafodd yr heddlu eu galw i'r A4087 rhwng archfarchnad Tesco a chylchdro'r Faenol ychydig cyn 21:15.

Roedd dau gerbyd yn y gwrthdrawiad - Seat Leon glas oedd yn teithio i gyfeiriad Caernarfon a Honda Civic coch oedd yn gyrru tua Bangor.

Cadarnhaodd y gwasanaethau brys bod y ddynes oedd yn teithio yn sedd flaen yr Honda Civic wedi marw yn y fan a'r lle.

Cafodd dyn oedd yn gyrru'r Honda Civic a dynes oedd yn gyrru'r Seat Leon eu cludo i Ysbyty Gwynedd, Bangor, cyn cael eu symud i ysbyty yn Stoke.

Dywed Heddlu Gogledd Cymru bod y ddau wedi cael anafiadau all beryglu eu bywydau.

Mae'r llu'n apelio ar unrhyw un oedd yn teithio ar hyd yr A4087 a allai fod â lluniau dash cam i'w cynnig i gysylltu â nhw.

"Os welsoch chi'r gwrthdrawiad, neu os welsoch chi un o'r cerbydau'n gyrru ychydig cyn y gwrthdrawiad, cysylltwch â ni gynted â phosib," meddai'r Sarjant Liam Ho o'r Uned Plismona'r Ffyrdd, gan gydymdeimlo gyda theulu a ffrindiau'r ddynes a fu farw.

"Gall hyd yn oed y darn lleiaf o wybodaeth ein helpu deall amgylchiadau'r digwyddiad yma."

Pynciau Cysylltiedig