Carcharu bridiwr anghyfreithlon am dorri clustiau cŵn bach

  • Cyhoeddwyd
Christopher Mae
Disgrifiad o’r llun,
Plediodd Christopher Mae yn euog i bedwar o gyhuddiadau

Mae bridiwr cŵn anghyfreithlon a dorrodd clustiau cŵn bach er mwyn codi mwy o arian amdanyn nhw wedi cael dedfryd o garchar.

Clywodd Llys Ynadon Caerdydd bod Christopher Mae, sy'n 32 oed ac o Gaerdydd, wedi achosi i ddau gi ddioddef heb fod angen wrth dorri eu clustiau.

Plediodd yn euog i bedwar o gyhuddiadau ac fe gafodd ddedfryd o 16 wythnos o garchar.

Bydd yn rhaid iddo dalu dros £11,000 mewn costau, sy'n cynnwys dirwyon a chost cartrefu ei gŵn.

Clywodd y llys bod y cŵn werth rhwng £1,000 a £1,500 yn uwch o ganlyniad i'r arfer sy'n anghyfreithlon yn y DU.

Ffynhonnell y llun, Hope Rescue
Disgrifiad o’r llun,
Roedd clustiau pob un o'r wyth ci yng nghartref Mae wedi eu torri

Roedd Mae yn gwerthu cŵn trwy dudalen Facebook o'r enw Bulletproof Bullies, gan godi rhwng £1,000 a £5,000 yn un, "yn ddibynnol ar ansawdd a strwythur yr esgyrn".

Clywodd y llys nad oedd ganddo drwydded i fridio. Plediodd yn euog i gludo ci o'r enw George i'r DU a allai fod wedi cael ei gludo o China neu Sbaen.

Ymchwiliodd swyddogion cyngor y dudalen Facebook a darganfod sawl cyfeiriad at fridio cŵn a chynnig cŵn a chŵn bach ar werth.

Pan gafodd ei gartref ei archwilio fe ddaethpwyd o hyd i wyth ci ac wyth ci bach.

Roedd clustiau pob un o'r cŵn hŷn wedi eu torri.

Datgelodd cofnodion milfeddygol bod dros 60 o gŵn wedi eu cofrestru.

Ffynhonnell y llun, Hope Rescue

Clywodd y llys bod gan Mae bum gast a dau gi bridio, a'i fod wedi datblygu ffordd o fridio cŵn i sicrhau lliwiau neilltuol.

Roedd George yn cael trafferth cerdded pan gafodd ei archwilio.

Cafodd y cŵn eu hatafaelu a bu'n rhaid rhoi tri o'r cŵn a dau gi bach oedd heb basportau mewn cwaratîn.

Cafodd Mae ei atal rhag cadw unrhyw anifeiliaid am wyth mlynedd a'i atal rhag gwneud cais i ddidymu'r gorchymyn hwnnw am bum mlynedd.

Clywodd y llys bod Mae yn gwerthu cŵn "i bobl annymunol". Roedd 13 o euogfarnau wedi eu cofnodi yn ei erbyn mewn cysylltiad â 21 o droseddau blaenorol rhwng 2004 a 2017 gan gynnwys ymosod, meddu ar gyffur, twyll, trafod nwyddau wedi eu dwyn a difrod troseddol.