Bywyd newydd i Gapel Ebeneser ger Wrecsam

  • Cyhoeddwyd
Ebeneser
Disgrifiad o’r llun,
Mae nifer wedi cyflwyno amrywiol syniadau ar gyfer y ganolfan

Mae canolfan oedd unwaith wrth galon ymdrech i adfywio pentref ger Wrecsam nawr yn debygol o ailagor ei drysau.

Tua 2008 cafodd Capel Ebeneser yng Nghefn Mawr ei drawsnewid yn ofod celfyddydol ar gost o dros £1m - ond fe gaeodd bum mlynedd yn ddiweddarach.

Bellach, wedi ymgyrch hir, mae arweinydd cymunedol wedi prynu'r safle gan Gyngor Wrecsam mewn arwerthiant.

Ar hyn o bryd mae David Metcalfe a Grŵp Camlas Plas Kynaston yn ymgynghori i weld beth hoffai trigolion y pentref ei weld yn digwydd yno.

Ymhlith y syniadau mae lleoli swyddfa bost, llyfrgell a chaffi yn yr adeilad, ynghyd â gofod gweithio a safle gwybodaeth i ymwelwyr.

'Adfywio economi'r gymuned'

"Mae'n gyfrifoldeb, ond roedd rhaid i ni wneud hyn er lles y gymuned," meddai Mr Metcalfe, sy'n rheolwr prosiect ar y grŵp ac yn rhedeg tafarn gyferbyn â'r hen gapel.

"Cafodd yr adeilad yma ei adnewyddu er mwyn adfywio economi'r gymuned. Rydyn ni [fel grŵp] wedi ymgyrchu o'r cychwyn am adfywiad economaidd ac yn credu bod modd gwneud hynny drwy broses o ddatblygu twristiaeth gynaliadwy."

Gwta filltir o Gefn Mawr mae Safle Treftadaeth y Byd UNESCO Dyfrbont Pontcysyllte, sy'n denu cannoedd o filoedd o ymwelwyr y flwyddyn.

"I bob pwrpas, does dim o'r ymwelwyr hynny'n dod i ganol ein pentref ni," meddai Mr Metcalfe.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd David Metcalfe wedi ceisio atal gwerthiant yr adeilad yn wreiddiol

Yn wreiddiol, roedd Mr Metcalfe wedi ceisio atal gwerthiant yr adeilad, gan fynd â Chyngor Wrecsam i'r llys ym mis Mawrth i'w rhwystro rhag rhestru Ebeneser mewn arwerthiant.

Methodd ei her gyfreithiol, ond pan aeth yr eiddo dan y morthwyl yn y diwedd, cynnig Mr Metcalfe oedd y gorau.

Tua'r un adeg, roedd ymgyrchwyr eraill yn galw ar y cyngor i roi melin ŷd hanesyddol ar gyrion Wrecsam yn nwylo'r gymuned.

Bellach, mae Melin y Brenin wedi cael ei phrynu gan fenter gymdeithasol Draig Supported Living, sy'n gobeithio agor gofod cymunedol ochr yn ochr ag adnoddau i bobl ifanc sydd ag anghenion ychwanegol.

'Llawer o awgrymiadau'

Ar hyn o bryd, mae gwirfoddolwyr Grŵp Camlas Plas Kynaston yn canolbwyntio ar ymgynghori gyda chymuned Cefn Mawr.

Disgrifiad o’r llun,
Fe fyddai Sue yn hoffi cael siop hen bethau ond gwell fyddai gan Millie fwyty neu gaffi

Mewn siop trin gwallt dros y ffordd, dywedodd aelod ifanc o staff y byddai'n hoffi gweld caffi neu fwyty yn yr hen gapel.

"Mi fydd hi'n gyffrous gweld be' fydd yno i'r gymuned," meddai Millie Barnes. "Mae'n gymaint o wastraff fel adeilad gwag."

Syniadau gwahanol oedd gan Sue, oedd yn helpu yn y siop flodau drws nesaf.

"Byddai siop hen bethau'n dda, neu sêl pethau ail law - rhywbeth fel 'na," meddai.

Disgrifiad o’r llun,
Mae yna obeithion y bydd Ebeneser yn gallu cyfrannu i economi'r ardal

I Richard Carr, sy'n cynghori'r grŵp ar ddod o hyd i grantiau a chyllid, byddai'n dda pe bai Ebeneser yn gallu cefnogi'r economi leol.

"Rhoi cefnogaeth i fusnesau newydd - mae hynna'n bwysig - a hefyd cyfleusterau i helpu pobl i wella eu sgiliau," meddai.

Mae disgwyl i'r grŵp barhau i ymgynghori dros yr wythnosau nesaf cyn dod i benderfyniad ar y ffordd ymlaen i'r hen gapel.