Charli Britton: Hanner canrif o ddrymio a dylunio

  • Cyhoeddwyd
Disgrifiad,

Charli Britton y Drymiwr

Dros y penwythnos fe ddaeth y newyddion bod y drymiwr Charli Britton wedi marw yn 68 mlwydd oed.

Wrth rannu atgofion am ei gyd-aelod o'r band Edward H Dafis, fe wnaeth Cleif Harpwood dalu teyrnged i un o arwyr tawel y Sin Roc Gymraeg.

"Rydyn ni'n dueddol o anghofio pobl fel Charli... Roedd e yn y bac lein fel petai - y rheng ôl - ond fe oedd curiad calon ein cerddoriaeth ni."

"Mae e wedi cyfrannu'n ddi-bendraw i ddiwylliant cyfoes. Os edrychwch chi ar recordiau cyfnod cynnar cwmni Sain, byddwch chi'n siŵr o weld ei enw'n gyfrannydd fel cerddor ar lawer ohonyn nhw."

Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanolGweld mwy ar Twitter

Fe weithiodd Charli ar ddwsinau o recordiau eiconig dros 50 mlynedd ac mae ei ddrymio i'w glywed ar rai o ganeuon enwocaf cyfnod ffurfiannol yn hanes cerddoriaeth cyfoes Gymraeg.

Dyma rai uchafbwyntiau o'i yrfa gerddorol amrywiol.

Edward H Dafis

Disgrifiad o’r llun,
Perfformiodd Charli Britton hefyd gyda bandiau a pherfformwyr fel Ac Eraill, Hergest a Tecwyn Ifan

Roedd yn aelod o Edward H Dafis o'r adeg cafodd y band ei sefydlu yn 1973, gyda Hefin Elis, John Griffiths a Dewi 'Pws' Morris - flwyddyn yn ddiweddarach fe ymunodd Cleif Harpwood fel prif leisydd y band.

Ar eu hanterth roedd y band yn gallu denu torfeydd o filoedd i'w gigs, ac fe wnaeth eu safon wrth berfformio'n fyw argraff fawr ar gynulleidfaoedd Cymru.

Disgrifiad,
Rhybudd: Gall gynnwys allanol gynnwys hysbysebion

Nia Ben Aur

Pan gafodd opera roc uchelgeisiol Nia Ben Aur ei pherfformio am y tro cyntaf yn Eisteddfod Genedlaethol 1974, Charli Britton oedd wrth y drymiau. Dim ond unwaith cafodd y sioe ei pherfformio gan y cast gwreiddiol, ond fe gafodd ddylanwad mawr.

Charli oedd hefyd i'w glywed ar y recordiad enwog o'r sioe, ynghyd ag aelodau eraill o fand Edward H Dafis.

Injaroc

Injaroc oedd y supergroup Cymraeg cyntaf. Roedd Charli yn gweithio yn Llundain ar y pryd, ac fe fyddai yn teithio yn ôl a 'mlaen i Gymru i berfformio ar benwythnosau.

Fe ymunodd Geraint Griffiths, Caryl Parry Jones a Sioned Mair a rhai o aelodau Edward H Dafis i recordio'r albym Halen y Ddaear yn 1977.

Ffynhonnell y llun, Sain

Roedd yna lot o gyffro o amgylch y band wrth iddynt ffurfio, ond fe gafwyd ymateb chwyrn gan rai o ddilynwyr mwyaf brwd Edward H Dafis.

Ond mae rhai o ganeuon y band wedi hen ennill eu lle yn llyfrau hanes y Sin Roc Gymraeg, gyda fersiwn Diffiniad o'r glasur Calon yn anthem bop gyfoes bellach.

Dylunio cloriau

Yn ogystal â bod yn ddrymiwr dawnus roedd Charli hefyd yn dylunio cloriau recordiau.

Dyma rai enghreifftiau o'i waith:

Ffynhonnell y llun, Sain
Disgrifiad o’r llun,
Edward H Dafis - Hen Ffordd Gymreig O Fyw, 1974
Ffynhonnell y llun, Sain
Disgrifiad o’r llun,
Hergest - Casgliad o Ganeuon, 1991
Ffynhonnell y llun, Sain
Disgrifiad o’r llun,
Geraint Griffiths - Madras, 1984
Ffynhonnell y llun, Crai
Disgrifiad o’r llun,
Trwynau Coch - Y Casgliad, 1994
Ffynhonnell y llun, Crai
Disgrifiad o’r llun,
Anhrefn - Hen Wlad Fy Mamau - Land Of My Mothers, 2000
Ffynhonnell y llun, Recordiau Dies
Disgrifiad o’r llun,
Delwyn Siôn - Chwilio am America, 2015

Hefyd o ddiddordeb:

Pynciau Cysylltiedig