Cyhuddo dynes o lofruddio ei mab ym Mhen-y-bont

  • Cyhoeddwyd
Reid SteeleFfynhonnell y llun, Llun teulu
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Reid Steele ei ddisgrifio fel bachgen "syfrdanol, clyfar a hapus dros ben"

Mae menyw o Ben-y-bont ar Ogwr wedi ymddangos mewn llys ynadon ar gyhuddiad o lofruddio ei mab dyflwydd oed.

Fe wnaeth Natalie Jayne Steele o ardal Broadlands ond siarad i gadarnhau ei henw a'i chyfeiriad wrth ymddangos yn Llys Ynadon Caerdydd brynhawn Mercher.

Cafodd cais am fechnïaeth ei wrthod, a dywedodd y Barnwr Stephen Harmes wrthi y byddai'n ymddangos gerbron Llys y Goron Caerdydd ddydd Iau, 19 Awst.

Bu farw Reid Steele yn dilyn digwyddiad yn ardal Broadlands y dref ar 11 Awst.

Cafodd yr heddlu eu galw i'r tŷ ychydig cyn 20:00 ar 11 Awst wedi adroddiad bod bachgen ifanc mewn cyflwr difrifol.

Cafodd ei gludo i'r ysbyty ond bu farw'n ddiweddarach.

Yn dilyn y digwyddiad, dywedodd yr heddlu nad oedden nhw'n chwilio am unrhyw un arall mewn cysylltiad â'r farwolaeth.