Cyhuddo dau o lofruddiaeth ym Mhen-y-cae, Wrecsam

  • Cyhoeddwyd
Cafodd swyddogion eu galw i'r digwyddiad yn stryd Cristionydd, Pen-y-cae
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd swyddogion eu galw i'r digwyddiad yn stryd Cristionydd, Pen-y-cae

Mae dau ddyn wedi cael eu cyhuddo o lofruddiaeth yn dilyn digwyddiad ym Mhen-y-cae, Wrecsam.

Cafodd dyn 57 oed ei gludo i'r ysbyty wedi'r digwyddiad ar 23 Awst, ond bu farw yno'n ddiweddarach.

Cafodd tri o bobl eu harestio ar amheuaeth o lofruddiaeth yn wreiddiol, ond ddydd Mercher, cafodd un o'r tri ei ryddhau heb gyhuddiad.

Mae'r ddau arall - Luke Williams, 24 oed, a David Williams, 52 oed, y ddau o Drem y Gardden, Pen-y-cae - wedi cael eu cyhuddo o lofruddiaeth.

Cafodd y ddau eu cadw yn y ddalfa, ac fe fyddan nhw'n mynd gerbron Llys Ynadon Llandudno fore Gwener.

Pynciau Cysylltiedig