Arwr Tawel yn ôl ar gyfer 2021

  • Cyhoeddwyd
Tirion Thomas
Disgrifiad o’r llun,
Tirion Thomas oedd enillydd Arwr Tawel Chwaraeon BBC Cymru yn 2020

Mae'r cyfnod enwebu ar gyfer gwobr Arwr Tawel Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn 2021 bellach wedi dechrau.

Rydym yn cydnabod y gwirfoddolwyr gorau yn y maes chwaraeon - y rhai sy'n gwneud y gwahaniaeth mwyaf i'n cymunedau.

Wrth i ni adeiladu'n ôl o Covid, mae clybiau chwaraeon wedi ysbrydoli ac yn gwneud newid er gwell.

Ac mae angen i chi ddweud wrthym am y bobl hynny yn eich ardal chi.

Sut mae enwebu?

Mae'n syml iawn: dywedwch wrthym pam mae'ch enwebai yn haeddu bod yn Arwr Tawel Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn.

Rhowch gynnig ar-lein am Wobr Arwr Tawel. Rhaid i'ch arwr fod yn 16 neu'n hŷn.

I enwebu'ch Arwr Tawel, rhaid i chi fod dros 18 oed, neu gael caniatâd gan rywun dros 18 oed. Gall y ceisiadau fod naill ai'n gyflwyniadau fideo neu ysgrifenedig.

Gellir gwneud cofnodion Cymraeg trwy ein ffurflenni ar gyfer Arwr Tawel.

Gallwch hefyd enwebu trwy lawrlwytho ffurflen ar gyfer cofnodion Saesneg neu Gymraeg a'i hanfon at unsunghero@bbc.co.uk

I gael gwybodaeth am y dyfarniad, ein beirniadu a sut rydym yn trin eich data, darllenwch ein telerau a'n hysbysiad preifatrwydd.

Pryd alla i wneud cais?

Gwnewch eich enwebiad cyn 23:59 ddydd Sul, 17 Hydref 2021. Ni allwn dderbyn enwebiadau ar ôl yr amser hwn.

Sut mae'r gwobrau'n cael eu dyfarnu?

Mae eich Arwyr Tawel yn cael eu beirniadu gan eich cenedl neu ranbarth BBC a chyhoeddir 15 enillydd ar hyn o bryd.

Mae'r 12 enillydd o Loegr yn ymuno â'r enillwyr cenedlaethol o Ogledd Iwerddon, yr Alban a Chymru ar gyfer panel beirniadu terfynol, o sêr chwaraeon cyfredol a blaenorol a phobl sy'n weithgar mewn gwirfoddoli chwaraeon.

Cyhoeddir enillwyr y rownd derfynol yn fyw yng Ngwobrau Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn.