Coed er cof wedi'u dinistrio yn fandaliaeth Parc Bute

  • Cyhoeddwyd
CoedenFfynhonnell y llun, Cyngor Caerdydd

Roedd dros hanner y coed a gafodd eu dinistrio gan fandaliaid ym Mharc Bute wedi'u plannu er cof am bobl sydd wedi marw, yn ôl rheolwr y parc.

Cafodd gwerth miloedd o bunnau o ddifrod ei wneud wrth i tua 50 o goed, gan gynnwys rhai rhywogaethau prin, gael eu torri gyda llifiau yr wythnos ddiwethaf.

Cafodd tanau hefyd eu cynnau, wrth i geblau trydan a'r we gael eu targedu.

Roedd un goeden gafodd ei dinistrio wedi'i phlannu gan y Prif Weinidog Mark Drakeford yn 2019 fel rhan o gynllun Cymru i Affrica - gyda choeden wedi ei phlannu yn Uganda ar yr un pryd.

Ffynhonnell y llun, Cyngor Caerdydd

Mae'r heddlu a rheolwyr y parc yn credu bod y fandaliaeth yn waith sawl person, ond dydy swyddogion dal ddim yn deall beth oedd y rheswm dros ddinistrio'r parc.

Dywedodd rheolwr y parc, Julia Sas, wrth BBC Cymru y bydd hi'n ddegawdau cyn i amrywiaeth y coed gael ei adfer, ac y bydd hi'n amhosib amnewid rhai rhywogaethau yn union.

"Da' ni byth 'di mynd trwy rhywbeth fel hyn," meddai.

"Dydw i methu deall pam y byddai unrhyw un yn ymosod ar barc mewn ffordd mor fwriadol a systematig."

"Mae Parc Bute yn cynrychioli gwarchodfa, lle ma' bobl wedi ymweld yn ystod Covid," dywedodd.

Ffynhonnell y llun, Cardiff Council
Disgrifiad o’r llun,
Yn ôl Cyngor Caerdydd, cafodd filoedd o bunnau o ddifrod ei greu.

Mae'n rhaid i staff y parc gofnodi'r holl ddifrod a chysylltu â theuluoedd sydd nawr wedi colli cofebion i'w hanwyliaid.

Dywedodd Julia Sas bod yr ymosodiad wedi bod yn drawmatig.

"Rydym yn barc, ni ar agor i bawb ac rydym yn ymddiried mewn pobl i edrych ar ei hôl. Mae'n perthyn i bawb.

"Mae'n ymosodiad mor anwaraidd ond yn un brawychus hefyd," ychwanegodd.

Pynciau Cysylltiedig