Y cyflwynydd a'r cynhyrchydd radio Magi Dodd wedi marw

  • Cyhoeddwyd
Magi Dodd
Disgrifiad o’r llun,
Bu Magi Dodd yn gweithio i BBC Radio Cymru am dros ugain mlynedd

Mae'r cyflwynydd a chynhyrchydd radio, Magi Dodd, wedi marw yn 44 oed.

Yn enedigol o Bontypridd, daeth yn llais cyfarwydd ar raglenni C2 Radio Cymru ac fel cyflwynydd Dodd Com.

Yn fwy diweddar bu'n cynhyrchu rhaglenni ac yn cyflwyno Cwis Pop Radio Cymru.

Dywedodd Dafydd Meredydd, golygydd yr orsaf, fod "golau wedi diffodd yn nhîm Radio Cymru heddiw".

"Roedd Magi yn llawn egni, brwdfrydedd, syniadau creadigol ac yn rhan mor bwysig o'r tîm ers dros 20 mlynedd.

"Mae'n ergyd drom i bawb oedd yn ei hadnabod a bydd bwlch anferth ar ei hôl," meddai.

"Mae ein meddyliau gyda ei phartner, Aled ac rydym yn estyn ein cydymdeimlad i deulu a ffrindiau Magi."

'Doedd neb tebyg i Magi'

Un a gydweithiodd â Magi Dodd ar nifer o gynyrchiadau radio ydy'r cerddor a'r cynhyrchydd Huw Meredydd Roberts.

"Pan ddechreuodd Magi gyflwyno, roedd yn amlwg o'r dechrau ei bod hi'n gwbl unigryw," meddai.

"Fe ddaeth hi'n un o gyflwynwyr pwysicaf yr orsaf yn fy marn i - yn llais i genhedlaeth o bobl ifanc o gymoedd y de ar ein gwasanaeth cenedlaethol.

"Roedd dawn a chynhesrwydd Magi i'w clywed yn amlwg iawn, roedd ganddi angerdd am gerddoriaeth ac roedd ganddi dalent gwbl naturiol wrth gyflwyno. Doedd neb tebyg i Magi, ar unrhyw orsaf yn y byd."

Ychwanegodd: "Tu ôl y microffon hefyd roedd dylanwad Magi yn amlwg - roedd hi'n llawn syniadau, ac roedd ei gallu i feddwl mewn ffordd wreiddiol yn hollbwysig i bob tîm cynhyrchu.

"Mae'n anodd iawn iawn credu bod Magi wedi ein gadael, yn llawer rhy gynnar - mae'r golled yn enfawr i bawb oedd yn ei nabod, ac rydym yn meddwl yn arbennig am ei theulu a'i ffrindiau agos."

'Angerddol dros y Gymraeg'

Mewn datganiad, dywedodd cyfarwyddwr cynnwys a gwasanaethau BBC Cymru, Rhuanedd Richards, fod yna "barch mawr tuag ati fel darlledwraig i ddechrau ac yna fel cynhyrchydd".

Ychwanegodd: "Mi wnes i fynychu yr un ysgol uwchradd a Magi ym Mhontypridd ac roedd hi wastad yn cael ei hadnabod fel person caredig, egnïol a chreadigol oedd yn frwdfrydig am ei gwaith ac yn angerddol dros y Gymraeg.

"Mae colli Magi yn ergyd drom i bob un ohonom, ond yn enwedig i'w ffrindiau, i'w chydweithwyr yn Radio Cymru ac wrth gwrs, yn bennaf oll, i'w theulu."

Daeth llu o deyrngedau ar y cyfryngau cymdeithasol hefyd.

Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanolGweld mwy ar Twitter
Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanolGweld mwy ar Twitter
Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanolGweld mwy ar Twitter
Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanolGweld mwy ar Twitter
Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanolGweld mwy ar Twitter
Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanolGweld mwy ar Twitter
Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanolGweld mwy ar Twitter
Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanolGweld mwy ar Twitter

Pynciau Cysylltiedig