Teithio rhyngwladol: Tynnu pob gwlad o'r rhestr goch

  • Cyhoeddwyd
Pynciau Cysylltiedig
TeithioFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y gwledydd eu hychwanegu i'r rhestr pan ddaeth Omicron i'r amlwg.

Bydd pob gwlad yn cael eu tynnu o'r rhestr goch wrth i Lywodraeth Cymru gyhoeddi newidiadau i reolau teithio rhyngwladol.

Cyhoeddodd Llywodraeth y DU ddydd Mawrth y byddai'r 11 gwlad oedd ar y rhestr yn cae eu tynnu oddi arno.

Cafodd y gwledydd eu hychwanegu i'r rhestr pan ddaeth Omicron i'r amlwg. Ond, gan fod yr amrywiolyn bellach yn lledaenu yn y DU, dywedodd Llywodraeth Cymru y bydd y rheolau'n newid.

Mae'r Gweinidog Iechyd Eluned Morgan wedi cynghori pobl i "beidio â theithio dramor ar hyn o bryd oni bai bod hynny'n hanfodol".

Bydd y newidiadau'n dod i rym am 04:00 ddydd Mercher 15 Rhagfyr.

Dywedodd Eluned Morgan ei bod yn "cytuno" i dynnu pob un 11 gwlad sydd ar y rhestr goch ar hyn o bryd o'r rhestr honno.

"Dair wythnos yn unig ar ôl iddo ddod i sylw Sefydliad Iechyd y Byd, mae Omicron wedi lledaenu o gwmpas y byd, ac mae bellach wedi hen gyrraedd y DU," ychwanegodd.

"Yn sgil y risgiau parhaus sy'n gysylltiedig â'r coronafeirws, gan gynnwys yr amrywiolyn newydd Omicron, sydd wedi dod i'r amlwg yn gyflym yn ddiweddar, rydym yn parhau i gynghori pobl i beidio â theithio dramor ar hyn o bryd oni bai bod hynny'n hanfodol."

'Pwysig cadw'r rhestr goch fel opsiwn'

Dywedodd y Gweinidog Iechyd ei bod yn "bwysig cadw'r opsiwn o roi gwlad ar y rhestr goch yn y dyfodol" os oes amrywiolion newydd yn "peri pryder".

Ychwanegodd: "Mae'n parhau'n hollbwysig ein bod yn dal i gynnal mesurau i atal heintiau newydd o'r coronafeirws rhag cael eu cludo i'r wlad, megis profion cyn ymadael, sy'n hanfodol er mwyn atal lledaeniad yr haint sy'n gysylltiedig â theithio.

Dywedodd Eluned Morgan bod Llywodraeth Cymru'n "parhau i annog pawb yng Nghymru i gael eu brechu gan gynnwys cael brechiad atgyfnerthu" i gynyddu amddiffyniad yn erbyn yr amrywiolyn Omicron.