a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Y Ceidwadwyr yn ennill tair sedd yng Nghymru ac yn gwneud yn dda ar draws y DU
  2. Yr SNP yn ysgubol yn yr Alban - Plaid Cymru'n cadw tair sedd yng Nghymru ond ddim yn ennill un
  3. Nifer o ffigyrau amlwg Llafur a'r Democratiaid Rhyddfrydol yn colli'u seddi ar draws y DU

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

HWYL AM Y TRO

Etholiad 2015

Diolch i bawb fu'n darllen a gwrando ar ein llif byw dros nos.

Fe fyddwn ni'n eich gadael chi nawr, ond fe fydd ein llif byw dyddiol arferol yn dychwelyd am 08:00 gyda llawer mwy o ddadansoddi a newyddion am hynt a helynt y pleidiau wedi'r noson fawr.

Hwyl am y tro.

OLYNYDD NICK CLEGG?

Vaughan Roderick

Golygydd Materion Cymreig y BBC

"Dwi'n meddwl y bydd Nick Clegg yn mynd yn sydyn iawn, a dwi'n meddwl alle ni fod yn sicr mai Tim Farron fydd yn cymryd ei le fe, dwi'n meddwl bod Llafur yn fwy diddorol. Oherwydd dwi'n meddwl bod yna pwysau o fewn y blaid Lafur oherwydd y chwalfa yma i chwilio am rywyn yn y cenhedlaeth nesa. Rhywyn heb unrhyw fath o gysylltiad gyda llywodraethau Tony Blair a Gordon Brown...."

GOLYGFA O SAN STEFFAN

Etholiad 2015

Mae gohebydd gwleidyddol BBC Cymru James Williams wedi

trydar llun o'r olygfa a'i flaen yn Llundain cyn iddo ddarlledu'n fyw ar raglen Etholiad 2015 y bore 'ma.

Dyma'r olygfa fydd yn wynebu aelodau seneddol hen a newydd yn dilyn yr holl ymgyrchu dros yr wythnosau diwethaf.

San Steffan
BBC

SÊL CIST CAR - NEU'R DECHNOLEG DDIWEDDARAF?

BBC Radio Cymru

Mae BBC Radio Cymru wedi

trydar llun o'r cyfarpar fydd Gethin Morris Williams yn ei ddefnyddio i ddarlledu o gefn cist car ar gyfer y Post Cyntaf o Fangor.

Car
BBC

Y GERDD ETHOLIADOL!

Etholiad 2015

Mae Aneirin Karadog wedi bod yn gweithio'n ddiwyd yn creu cerdd arbennig ar achlysur etholiad cyffredinol 2015 ar gyfer Cymru Fyw.

Dyma'i gerdd... ar ffurf fideo - mwynhewch!

Aneirin Karadog
BBC

YN ÔL I'R 70au?

Etholiad 2015

Wrth siarad ar raglen Etholiad 2015 ar S4C, mae Aelod Cynulliad y Democratiaid Rhyddfrydol Aled Roberts wedi dwedu fod ei blaid yn ôl yn yr un sefyllfa ag yr oedd yn y 70au, ac mae llawer o waith i'w wneud.

DAU AC NEWYDD?

Etholiad 2015

Ac o son am y Cynulliad bydd angen dau aelod newydd ym Mae Caerdydd gan fod dau AC presennol wedi ennill seddi yn San Steffan - Byron Davies yn cipio Gŵyr oddi ar Lafur ac Antoinette Sandbach yn ennill yn Eddisbury. Mae disgwyl i'r ddau aelod Ceidwadol ildio'u seddi yn y Cynulliad.

ETHOLIAD Y CYNULLIAD YN GYFLE I AIL-ADEILADU

BBC Radio Wales

Mae'r Farwnes Randerson o'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi dweud wrth BBC Radio Wales na fydd ei phlaid yn gallu ail-adeiladu dros nos yn dilyn canlyniadau siomedig - ac mai etholiad y Cynulliad yn 2016 fydd y cyfle cyntaf i ail-afael yn y gwaith.

Y MAP GORFFENEDIG

Etholiad 2015

Mae'r lliwiau ar y map o Gymru yn gyflawn - dyma sut mae'n edrych y bore 'ma.

map0630
BBC

HEL ATGOFION?

Guto Harri Cyfarwyddwr Cyfathrebu News UK

"Cofio 1992 - lot o bobl lawer mwy parod i bleidleisio i'r Ceidwadwyr nac oedd yn fodlon datgan eu cefnogaeth i'r glas - neu'n gyndyn i gefnogi arweinydd Llafur amheus."

CAMERON YN DYCHWELYD I DOWNING STREET

Etholiad 2015

Yn ôl asiantaeth newyddion y

Press Association mae David Cameron ar ei ffordd yn ôl i Lundain lle mae disgwyl iddo ddychwelyd i rif 10 Downing Street.

MWY O DDIFLASTOD I'R DEM.RHYDD.

Democratiaid Rhyddfrydol

Mae'r ddau berson oedd yn bennaf gyfrifol am y trafodaethau clymbleidio gyda'r Ceidwadwyr yn 2010 - Danny Alexander a David Laws - wedi colli eu seddi yn yr etholiad.

DADANSODDI'R CANLYNAIDAU

Etholiad 2015

Mae'r Athro Roger Scully wedi bod yn dadansoddi'r data - ac yn cymharu'r canlyniadau gyda chanlyniadau hanesyddol y pleidiau yng Nghymru.

"Mae'r Ceidwadwyr wedi cael eu cyfran uchaf o'r bleidlais yng Nghymru ers 1992, gyda'r nifer fwyaf o seddi ers 1983, ac ail berfformiad gorau'r blaid ers 1935.

"Dyma ail berfformiad gwaethaf y blaid Lafur ers 1918 - a'r nifer isaf o seddi yng Nghymru ers 1987 (pan oedd dim ond 38 sedd mewn bodolaeth).

"Dyma oedd canran isaf y bleidlais i'r Democratiaid Rhyddfrydol / Rhyddfrydwyr ers 1966.

"I Blaid Cymru fe gawson nhw eu trydydd cyfran uchaf erioed mewn etholaeth cyffredinol (ar ôl 14.3% yn 2001 a 12.6% yn 2005).

"Ac wrth gwrs fe gafodd UKIP eu canlyniad gorau erioed yng Nghymru mewn etholiad cyffredinol."

CARREG FILLTIR ARALL I'R SNP

Mae'r Athro Roger Scully o Ganolfan Llywodraethiant Cymru wedi

trydar ei bod yn ymddangos y bydd yr SNP yn sicrhau dros 50% o'r bleidlais yn yr Alban - y tro cyntaf i unrhyw blaid wneud hynny ers i'r Ceidwadwyr/Unoliaethwyr wneud hynny yn 1955.

CANLYNIADAU CYMRU'N GYFLAWN

Etholiad 2015

Mae holl ganlyniadau Cymru wedi dod i law, a dyma sut fydd y map gwleidyddol yma am y pum mlynedd nesaf.

state of play
BBC

DIM MODD RHAGWELD Y CANLYNIAD

James Williams

Gohebydd Seneddol BBC Cymru

"Does bosib bod unrhywun wedi rhagweld y fath ganlyniad! Y Ceidwadwyr yn fuddugol yn Lloegr a Chymru (dyma berfformiad gorau'r blaid yma ers 1983), a chwyldro'r SNP yn yr Alban.

"Dwy stori wahanol sy'n gysylltiedig oherwydd methiant y blaid Lafur. Fel mae'n edrych ar hyn o bryd, fe fydd Ed Miliband yn ennill llai o seddi i Lafur na wnaeth Gordon Brown yn 2010!

"A beth am y Democratiaid Rhyddfrydol? Mae'n debyg bod clymbleidio gyda'r Ceidwadwyr wedi bod yn weithred gostus iddyn nhw: colli aelodau, colli cynghorwyr, colli ASau, a bron yn sicr o golli arweinydd.

"Mae gan David Cameron sawl opsiwn y bore yma o ran sut y bydd e'n dewis llywodraethu. Ond beth bynnag ei ddewis, mae'n anochel y bydd o'n parhau fel prif weinidog."

CAMERON YN CADW EI SEDD - YN GYFFORDDUS

Etholiad 2015

Mae David Cameron wedi ennill sedd Witney, ac hynny o fwyafrif cyfforddus.

cameron
BBC

CAMERON YN HAWLIO'R PENAWDAU

WalesOnline

Mae rhifyn y dydd o'r

Western Mail yn rhoi sylw i David Cameron - a does dim amheuaeth o'r pennawd pwy oedd yn fuddugol ar y noson.

MAE'N GWAWRIO YN SAN STEFFAN

Etholiad 2015

Mae'n gohebydd Sian Elin Dafydd wedi anfon llun o'r wawr yn torri yn San Steffan y bore 'ma - ond tybed yw'r haul yn machlud i fwy nag un o arweinwyr y pleidiau?

San Steffan
BBC

CYHOEDDUSRWYDD I LEANNE WOOD HEB WNEUD GWAHANIAETH

Etholiad 2015

Yn ôl y sylwebydd gwleidyddol Gareth Hughes, tydi sefyllfa Plaid Cymru yn y cymoedd ddim mor gryf ag yr oedd. Ydi'r blaid wedi dal eu tir? Tydyn nhw ddim wedi ennill tir er bod pawb yn son am y cyhoeddusrwydd yr oedd Leanne Wood wedi ei gael yn ystod yr ymgyrch.

DYRNAID O 'DAVIESES'

Mae Glyn Davies, aelod seneddol Ceidwadol Maldwyn wedi

trydar i ddweud y bydd pum aelod seneddol Ceidwadol yng Nghymru yn rhannu'r cyfenw 'Davies'.

CANLYNIAD BRO MORGANNWG YN LLAWN

Ceidwadwyr

BRO
BBC

Alun Cairns sy'n cadw'r sedd i'r Ceidwadwyr.

CANLYNIAD

CEIDWADWYR YN DAL BRO MORGANNWG

Ceidwadwyr

'PARCHUSRWYDD' PLEIDLAIS PLAID CYMRU

Vaughan Roderick

Golygydd Materion Cymreig y BBC

"'Da chi yn gweld bod Plaid Cymru bellach yn cael ryw 2,000, 3,000 hyd yn oed, yn yr etholaethau gwan yna felly mae ganddyn nhw ryw fath o barchusrwydd yn perthyn iddyn nhw ym mhob rhan o Gymru - ond dwi ddim yn deall pam oedden nhw'n credu fod ganddyn nhw drafferth yn Arfon."

UKIP YN GWNEUD YN RHYFEDDOL, OND CWESTIWN AM FARAGE

Athro Richard Wyn Jones Canolfan Llywodraethiant Cymru

"Dwi'n meddwl y bydd o'n debygol bydd UKIP drwch yn y blaen i Blaid Cymru fel y drydedd Blaid yng Nghymru.

"Maen nhw'n gwneud yn rhyfeddol fel plaid newydd. Mae yna ganlyniadau lle oedden nhw'n seithfed o'r blaen, mae'n nhw wedi saethu a neidio ymlaen. Ond, mae'n nhw'n ddibynnol dwi'n meddwl ar garisma a'r holl gyhoeddusrwydd o amgylch Farage, ac os ydi o ddim yn cipio sedd mae'n bosibiliad, sy'n bosibiliad go gry, yna mae 'na gwestiwn diddorol ynglŷn â beth fydd yn digwydd i blaid sydd efo un ffigwr arweinyddol cry iawn."

CANLYNIAD GŴYR YN LLAWN

Ceidwadwyr

GWYR
BBC

Canlyniad eithriadol o agos, a Byron Davies yn cipio'r sedd oddi ar Lafur am y tro cyntaf ers 1906 gyda mwyafrif o 27 yn unig.

CREU HANES YN ETHOLAETH GŴYR

James Williams

Gohebydd Seneddol BBC Cymru

"Ar ôl cyfrifo'r pleidleisiau sawl gwaith, y Torïaid sy'n cymryd Gwyr o drwch blewyn! Canlyniad anhygoel! Y tro 1af i Lafur golli yno!"

Y CEIDWADWYR WEDI GWNEUD DIGON I GAEL MWYAFRIF?

Etholiad 2015

Mae cyn ymgeisydd am arweinyddiaeth y blaid Geidwadol David Davis wedi dweud fod na gyfle da y bydd ei blaid yn ennill mwyafrif erbyn diwedd y cyfrif.

Dywedodd fod na gyfle y gall y blaid gipio mwy na'r 326 sydd ei angen i gipio mwyafrif, ar ôl i bôl piniwn ar ddiwedd y pleidleisio awgrymu y byddai'r Ceidwadwyr yn ennill 316 o seddi.

Cameron
BBC

CANLYNIAD

CEIDWADWYR YN CIPIO GŴYR

Ceidwadwyr

CANLYNIAD PEN-Y-BONT AR OGWR YN LLAWN

Llafur

PENYBONT
BBC

Madeleine Moon sy'n cadw'r sedd i Lafur.

DAROGAN DYFODOL YR ARWEINWYR

Vaughan Roderick

Golygydd Materion Cymreig y BBC

"Does dim dwywaith taw Tim Farron fydd yn olynydd i Nick Clegg. Anodd gen i weld bod Ed Miliband yn gallu goresi canlyniad mor siomedig. Bosib iawn y gwelwn ni Nigel Farage yn mynd. Mae'n bosib mai Cameron, Sturgeon a Leanne Wood fydd yr unig arweinwyr a welwn ni ar ôl."

CLEGG YN WYNEBU DIWEDD EI ARWEINYDDIAETH

Athro Richard Wyn Jones Canolfan Llywodraethiant Cymru

"Mae Nick Clegg yn mynd - does dim amheuaeth ei fod yn mynd. Mae wedi dal ei afael ar y sedd, ond mae ei blaid wedi taflu ei holl adnoddau i fewn i'r sedd - gan ei wneud yn anos mewn llefydd fel Brycheiniog a Maesyfed."

NICK CLEGG YN CADW EI SEDD

Democratiaid Rhyddfrydol

Mae arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Nick Clegg wedi llwyddo i gadw ei sedd yn Sheffield Hallam ar noson hynod siomedig i'w blaid.

CANLYNIAD PRESELI PENFRO YN LLAWN

Ceidwadwyr

PRESELI
BBC

Ysgrifennydd Cymru, Stephen Crabb, sy'n cadw'r sedd i'r Ceidwadwyr.

PRYDER ALUN MICHAEL

Llafur

Yn ôl Alun Michael - cyn brif weinidog Cymru - mae "cymaint o bobl cryf iawn ymysg yr aelodau Llafur sydd wedi colli ei seddau" heno.

Y DIWEDDARAF O'R ALBAN

Iolo ap Dafydd

Gohebydd Amgylchedd BBC Cymru

Mae gohebydd BBC Cymru Iolo ap Dafydd wedi

trydar o'r Alban i ddweud mai 57 sedd ydi'r cyfanswm y gall yr SNP ei ennill yn y wlad. Mae un sedd wedi ei hennill gan Lafur ac un arall gan y Democratiaid Rhyddfrydol ar hyn o bryd.

DIGONEDD O FIDEOS O UCHAFBWYTNIAU'R NOSON

Etholiad 2015

I weld nifer o uchafbwyntiau'r noson, cofiwch glicio ar y botwm "Prif Fideo" uchod - mae yna bentwr o fideos yno'n barod i chi ac mae mwy i ddod cyn y bore!

MESUR YR AROLYGON

Vaughan Roderick

Golygydd Materion Cymreig y BBC

"Yn wahanol i 1992 roedd yr arolygon yn unfryd y tro hwn - a'r arolygon yn dangos gogwydd tua'r blaid Lafur.

"Beth fydd y rhai sydd yn cynnal arolygon yn ei ddweud ydi mai 'snapshot' dyddiol yw'r arolygon - ond y cwestiwn ydi, oedd yr arolygon wedi camfesur? Mae'n anodd credu hynny - neu oedd na rhywbeth wedi digwydd ar y funud olaf?"

CANLYNIAD GORLLEWIN ABSERTAWE YN LLAWN

Llafur

GORLLEWIN ABERTAWE
BBC

Geraint Davies sy'n ailennill ei sedd i Lafur.

CANLYNIAD GOGLEDD CAERDYDD YN LLAWN

Ceidwadwyr

GOG CAERDYDD
BBC

Roedd hon yn un o brif dargedau Llafur trwy'r DU, ond y Ceidwadwyr a'i cadwodd yn gymharol hawdd.