a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. 9:30am: Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd.
  2. Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn eistedd am 1:30pm, eitem gynta'r prynhawn oedd cwestiynau i'r gweinidog iechyd.
  3. Nesaf: Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Plant ar yr ymchwiliad i ganlyniadau addysgol plant o gartrefi incwm isel.
  4. Nesaf: Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Menter a Busnes ar helpu pobl ifanc i gael gwaith.
  5. Nesaf: Dadl y Ceidwadwyr Cymreig.