a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Dechrueodd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol am 10am.
  2. Mae'r Cyfarfod Llawn yn dechrau am 1:30pm, eitem gynta'r prynhawn oedd cwestiynau i'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol
  3. Nesaf: Cwestiynau i’r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
  4. Nesaf: Cynnig i fabwysiadu'r Cod Ymddygiad diwygiedig i Aelodau
  5. Nesaf: Dadl y Ceidwadwyr Cymreig ar ofal demensia
  6. Nesaf: Dadl y Ceidwadwyr Cymreig ar y gwasanaeth iechyd
  7. Nesaf: Dadl Plaid Cymru ar ddiwygio llywodraeth leol
  8. Nesaf: Dadl Fer ar glefydau'r croen