a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Y Pwyllgor Menter a Busnes.
  2. Eitem gynta'r Cyfarfod Llawn yw cwestiynau i'r gweinidog cyfoeth naturiol.
  3. Y gweinidog cymunedau a threchu tlodi yn ateb cwestiynau'r aelodau.
  4. Dadleuon ar diffibrilwyr mewn manau cyhoeddus, model cadw pwerau a problemau iechyd meddwl.
  5. Dadl fer ar ddyfodol adeiladau capeli yng Nghymru.