a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. HWYL FAWR A DIOLCH

  Cwpan Rygbi'r Byd 2015

  Diolch am ddilyn y llif byw drwy gydol Cwpan Rygbi'r Byd, am siom nad oedd Cymru wedi gallu cyrraedd y brig.

  Tan y tro nesaf, hwyl fawr.

 2. 'GUTTED'

  Cwpan Rygbi'r Byd 2015

  Ymateb Sam Warburton i'r canlyniad: "Gutted."

  Ond er hynny, dywedodd na fyddai "wedi gallu am fwy gan yr hogiau" a'i fod yn "teimlo'n rhy gynnar i fod yn mynd allan o'r gystadleuaeth".

  Cymru v De Affrica
 3. Trydar

  CYN CHWARAEWR LLOEGR

  Mae cyn-chwaraewr Lloegr, Austin Healey wedi trydar i fynegi ei siom fod Cymru allan o'r gystadleuaeth.

 4. Trydar

  PENNAU'R CYMRY'N UCHEL

  Mae Ysgrifennydd Cymru, Stephen Crabb wedi trydar yn dweud fod Cymru yn gadael Cwpan Rygbi'r byd gyda'u pennau'n uchel, yn dilyn perfformiad da iawn.

 5. Trydar

  CYN-SEREN YN DYMUNO'N DDA I DE AFFRICA

  Mae Shane Williams, cyn-asgellwr Cymru wedi trydar i ddymuno'n dda i'r Sbrinboks yn y rownd nesa'.

 6. Post update

  Y SIOM YN ORMOD I NON

  Non Evans

  Cyn-Gapten Cymru

  "Ni oedd y tim gorau. Dwi methu credu bo ni allan!!!"

  non
 7. CYMRU'N COLLI

  D.A 23-19 CYMRU

  Cwpan Rygbi'r Byd 2015

  Dyna hi... Y cloc wedi pasio 80' a'r bel yn disgyn o feddiant y cochion yn y sgarmes i Du Preez ei chicio allan.

  Mae Cymru allan o Gwpan Rygbi'r Byd 2015.

  De Affrica
 8. Y FUNUD OLA'

  D.A 23-19 CYMRU

  Cwpan Rygbi'r Byd 2015

  D. Affrica yn methu cic adlam.

  Cymru yn ymosod...

 9. Post update

  PAM Y NEWIDIADAU?

  Non Evans

  Cyn-Gapten Cymru

  Pam y newidiadau???

  Oedd eisiau i Cuthbert i ddod i fewn am y dacl.... dwi'n mynd yn wyllt...

  Davies
  Image caption: Gatland yn penderfynu eilyddio Gareth Davies
 10. CIC GOSB ARALL...

  D.A 23-19 CYMRU

  Cwpan Rygbi'r Byd 2015

  Lein i Gymru yn hanner y Boks. Y blaenwyr yn gweithio'n galed ond Wayne Barnes yn rhoi cic gosb yn erbyn Roberts am ddal ar y bel ar y llawr.

  Fydd cyfle arall i Gymru?

 11. CAIS I DDE AFFRICA

  D.A 23-19 CYMRU

  Cwpan Rygbi'r Byd 2015

  Cafodd y sgrym ei throi, ac aeth Lloyd Williams i mewn i'r dacl gan adael Fourie Du Preez yn rhydd i fynd dros y linell i Dde Affrica.

  Dyw hi ddim yn drosiad hawdd, ac mae Pollard wedi methu.

  Llai na pum munud ar ol. Pedair pwynt yw'r gwahaniaeth.

  cais
 12. BIGGAR I FFWRDD

  D.A 18-19 CYMRU

  Cwpan Rygbi'r Byd 2015

  Penderfyniad mawr.

  Biggar i ffwrdd a Priestland ymlaen yn ei le.

  Dyw Dan ddim eisiau gadael y cae...

 13. GWYNT YN HWYLIAU'R BOKS

  D.A 18-19 CYMRU

  Cwpan Rygbi'r Byd 2015

  De Affrica yn mynd drwy'r cymalau, mae angen disgyblaeth, ond Barnes yn rhoi'r sgrym i'r Boks.

  Mae'r gwynt yn hwyliau De Affrica.

 14. CYMRU METHU MANTEISIO

  D.A 18-19 CYMRU

  Cwpan Rygbi'r Byd 2015

  Cymru yn pwyso ond cic gosb yn erbyn Faletau am ddisgyn ar y bel.

  Lloyd Williams ymlaen yn lle Gareth Davies.

 15. AMDDIFFYN CYMRU YN WYCH

  D.A 18-19 CYMRU

  Cwpan Rygbi'r Byd 2015

  Cymru wedi gwneud 167 o daclau yn y gem.

  De Affrica - 61...

 16. Post update

  TACLO LYDIATE YN WYCH!

  Non Evans

  Cyn-Gapten Cymru

  Mae Dan Lydiate wedi taclo 21 o weithiau yn ystod y gêm, er gwaethaf y ffaith fod ganddo blat yn ei wyneb. Gwych!

 17. NEWIDIADAU I GYMRU

  D.A 18-19 CYMRU

  Cwpan Rygbi'r Byd 2015

  Justin Tipuric a James Hook ymlaen i Gymru. Lydiate a Morgan i ffwrdd.

  Sawl chwaraewr blinedig iawn ar y cae erbyn hyn.

 18. AMDDIFFYN GWYCH GAN GYMRU

  D.A 18-19 CYMRU

  Cwpan Rygbi'r Byd 2015

  Pwysau enfawr gan Dde Affrica ond amddiffyn Cymru yn wych.

  Francis yn cipio'r bel a Cymru yn clirio i lawr y cae.

  Eiliad i gael eich gwynt.

 19. DAVIES YMLAEN YN LLE CHARTERIS

  D.A 18-19 CYMRU

  Cwpan Rygbi'r Byd 2015

  Mae Bradley Davies wedi dod i'r cae yn lle Luke Charteris.

 20. TARO'N OL YN SYTH

  D.A 18-19 CYMRU

  Cwpan Rygbi'r Byd 2015

  Ond cyfle i Gymru daro'n ôl yn syth.

  Cic gosb i Gymru a Dan Biggar yn ei rhoi hi rhwng y pyst unwaith eto.

  All y gem yma ddim bod yn fwy agos!

 21. D.A 18-16 CYMRU

  'CIC ENFAWR I POLLARD'

  Cwpan Rygbi'r Byd 2015

  "Cic enfawr i Pollard" medd y sylwebwyr.

  A does dim camgymeriad y tro hwn. Y bel yn sleifio y tu mewn i'r postyn o'r gic ar yr ystlys chwith.

 22. CIC GOSB AM DACL UCHEL

  D.A 15-16 CYMRU

  Cwpan Rygbi'r Byd 2015

  Cic gosb i Gymru am dacl uchel gan Vermeulen ar Jamie Roberts.

  Biggar yn cicio i'r ystlys, lein i Gymru. Biggar yn cicio yn uchel, ac mae cyfle i olwyr Cymru ymosod.

  Cymru'n colli'r bel ond Anscombe yn curo Habana i'r bel rydd. Cic gosb i Dde Affrica am beidio symud o'r sgarmes.

 23. Post update

  SAFON Y RYGBI'N UCHEL!

  Non Evans

  Cyn-Gapten Cymru

  Unwaith eto, fel yn y gêm yn erbyn Awstralia, mae safon y gêm yma yn haeddiannol o gêm rownd derfynol....

 24. BALDWIN I FFWRDD

  D.A 15-16 CYMRU

  Cwpan Rygbi'r Byd 2015

  Baldwin oddi ar y cae am asesiad i ergyd i'w ben, felly Ken Owens yn dod i'r cae.

 25. NEWID I GYMRU

  D.A 15-16 CYMRU

  Cwpan Rygbi'r Byd 2015

  Newid i Gymru:

  Paul James ar y cae yn lle Gethin Jenkins a Tomas Francis yn lle Samson Lee.

  Yn y cyfamser, anaf i Scott Baldwin. Timau meddygol ar y cae.

 26. METHU ETO

  D.A 15-16 CYMRU

  Cwpan Rygbi'r Byd 2015

  Mantais i Dde Affrica wrth i Wayne Barnes gosbi Alun Wyn Jones - ac nid am y tro cyntaf heddiw.

  Dim mantais - felly mae gan Pollard gyfle am dri phwynt arall.

  Ond mae'n methu eto!

  Mae'r 'Boks wedi methu allan ar chwe phwynt yn y munudau diwethaf.

  Pollard
 27. Post update

  CIC ADLAM YN WELL NA CAIS YN ERBYN CYMRU!

  Non Evans

  Cyn-Gapten Cymru

  Dyna amddyffin gwych gan Gymru.... mae ildio cic adlam yn well nag ildio cais!

 28. GOL ADLAM I DDE AFFRICA

  D.A 15-16 CYMRU

  Cwpan Rygbi'r Byd 2015

  Amddiffyn cadarn gan Gymru, ond Hadre Pollard yn eistedd yn ôl ac yn cicio gôl adlam i Dde Affrica.

  Mae'r gêm yma'n ddi-stop.

  cic
 29. Post update

  CIC WYCH!

  Non Evans

  Cyn-Gapten Cymru

  Cic wych gan Biggar....dyna'r hyder sydd ei angen ar y maswr!

  cic
 30. WARBURTON YN ACHUB CYMRU

  D.A 12-16 CYMRU

  Cwpan Rygbi'r Byd 2015

  De Jager a Pietersen yn ymosod ar linell Cymru, ond gwaith gwych gan Sam Warburton i gipio'r bel o fewn modfeddi i linell gais ei hun.

 31. TRI PHWYNT I GYMRU

  D.A 12-16 CYMRU

  Cwpan Rygbi'r Byd 2015

  Burger yn rhwystro Cymru yn y sgarmes, a'r dyfarnwr yn rhoi cic gosb i Gymru ychydig fetrau o fewn hanner De Affrica.

  Mae hi'n gic hir ond Biggar yn ei rhoi hi yn syth i lawr y canol. Tri phwynt arall i Gymru.

  biggar
 32. POLLARD YN METHU

  D.A 12-13 CYMRU

  Cwpan Rygbi'r Byd 2015

  Cic gosb arall i Dde Affrica o fewn metrau i linell Cymru, ond y 'Boks yn penderfynu mynd am y tri phwynt.

  Ac am y tro cyntaf heddiw mae Pollard wedi methu.

  Fydd De Affrica yn difaru hynny?

  rygbi
 33. GWAITH GWYCH GAN FALETAU

  D.A 12-13 CYMRU

  Cwpan Rygbi'r Byd 2015

  Faletau yn arbed cais sicr i'r Boks yna, gan ddal y bel oddi ar ei sgidiau ar ol cic Burger.

  Roedd Pietersen o fewn modfeddi...

 34. Ebost

  MWYNHAU'R GÊM YN SIR EFROG

  Mae Cymru Fyw wedi derbyn y llun hwn o Brando'r ci yn gwylio ac yn mwynhau'r gêm yn Sir Efrog. Mae'n edrych yn fwy hamddenol nag ydyn ni ar hyn o bryd.

  Brando'r ci
 35. Trydar

  Y PRIF WEINIDOG YN DILYN Y GÊM

  Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones wedi trydar ei fod yn mwynhau y gêm hyd yma, ac yn edrych ymlaen i weld beth fydd gan yr ail hanner i'w gynnig.

 36. Post update

  CARLO V CHARLO

  BBC Cymru Fyw

  Beth fydd yn digwydd yn yr ail hanner?

  Fe wnaeth ein dau arbenigwr rygbi ddarogan y byddai Cymru yn ennill eu tair gêm gyntaf yng Ngrŵp A yng Nghwpan Rygbi'r Byd. Ond dim ond Charlo broffwydodd y byddai Awstralia yn trechu tîm Warren Gatland.

  Oes na obaith o guro De Affrica a chyrraedd y rownd gyn-derfynol?

  carlo charlo
 37. Post update

  CHAFODD NEB MWY NA GEORGE!

  Mae URC yn trydar bod George North wedi ennill 53 metr yn ystod yr hanner cyntaf.

  Mwy nac unrhyw chwaraewr arall.

 38. Post update

  NERFAU EMYR YN RACS!

  Mae Emyr Lewis wedi trydar i rannu'r ffaith fod ei nerfau'n racs, ond mae'n galw am fwy o ddisgyblaeth hefyd.

  Trydar Emyr
 39. GETHIN JENKINS YN ANLWCUS

  D.A 12-13 CYMRU

  S4C

  Dwayne Peel ar S4C yn dweud y byddai Gethin Jenkins wedi gwneud 'y pas yna' i Tyler Morgan 9 gwaith allan o 10, ond anlwcus oedd o y tro yma.

  Gobeithio am gyfle arall yn yr ail hanner felly!

 40. Post update

  CYMRU Y TÎM GORAU

  Non Evans

  Cyn-Gapten Cymru

  Twickenham wedi troi mewn i Stadiwm y Mileniwm.... Ni'n haeddu bod ar y blaen hanner amser.... Ni yw'r tîm gorau, ond ciciau cosb yn ardal y dacl yn ein gadael ni lawr...

  Cic adlam cynta' i Gymru yng Nghwpan y Byd!

  rygbi
 41. GÔL ADLAM GAN BIGGAR

  D.A 12-13 CYMRU

  Cwpan Rygbi'r Byd 2015

  Y cloc wedi pasio 40' ond sgrym Cymru yn dal yn gryf, Jamie Roberts yn syth i mewn i amddiffyn De Affrica ac mae Biggar yn ôl yn y poced.

  Mae'r bêl yn ôl ato, ac mae'r cicio'r gôl adlam i roi Cymru ar y blaen!

  De Affrica 12-13 Cymru ar yr egwyl.

 42. POSTYN!

  D.A 12-10 CYMRU

  Cwpan Rygbi'r Byd 2015

  Cic gosb i Gymru, Mtawarira yn chwarae'r bel ar lawr.

  Biggar yn paratoi i gicio o'n agos at yr hanner... Ond yn taro'r postyn!

 43. WARBURTON Y TRO HWN

  D.A 12-10 CYMRU

  Cwpan Rygbi'r Byd 2015

  Lydiate y tro diwethaf, a nawr Sam Warburton.

  Gwaith gwych gan gapten Cymru i ddwyn y bel yn y sgarmes.

 44. LYDIATE ETO

  D.A 12-10 CYMRU

  Cwpan Rygbi'r Byd 2015

  Cymru'n colli lein arall ond amddiffyn gwych eto gan Lydiate yn sicrhau cic gosb i Gymru.

  Biggar yn clirio.

 45. PWYSAU AR GYMRU

  D.A 12-10 CYMRU

  Cwpan Rygbi'r Byd 2015

  Mae'r 'Boks yn pwyso ond mae amddiffyn Cymru yn gryf hyd yma.

  Tacl nodweddiadol gan Dan Lydiate, a Biggar ddim ofn bod yn ei chanol hi chwaith, ond sgrym i Dde Affrica.

  Cic i'r asgell y tu ol i North ond dyw Pietersen methu dal y bel, ac mae Cymru'n ddiogel am y tro.

  de affrica
 46. D.A YN AGOSAU

  D.A 12-10 CYMRU

  Cwpan Rygbi'r Byd 2015

  Roedd JP Pietersen yn meddwl ei fod wedi sgorio, ond y dyfarnwr yn chwythu gan fod pas Vermeulen wedi mynd ymlaen.

 47. GWAITH DA GAN HABANA

  D.A 12-10 CYMRU

  Cwpan Rygbi'r Byd 2015

  Cymru'n cipio'r lein a North yn torri drwy amddiffyn y Springboks, ond does neb yna gyda'r asgellwr ac mae Wayne Barnes yn cosbi Cymru unwaith eto.

  Gwaith da gan Habana yn y sgarmes.

 48. Post update

  BETH AM Y PYST?

  Non Evans

  Cyn-Gapten Cymru

  Pam ddim mynd at y pyst? Dim byd i golli... Yn union fel yn erbyn Awstralia.

 49. Trydar

  YR UN HEN BROBLEM?

  Geiriau call gan Gwynfryn Hughes ar Twitter yn dweud hanes un agwedd amlwg o'r gêm hyd yn hyn.

  Trydar Gwynfryn
 50. CYMRU'N COLLI MANTAIS

  D.A 12-10 CYMRU

  Cwpan Rygbi'r Byd 2015

  Lein i Gymru yn 22 De Affrica ond Baldwin yn taflu yn rhy hir a does dim mantais.

  Tacl wych gan Cuthbert yn dod ag ymosodiad y gwyrddion i ben

 51. Post update

  TÎM Y GAMP LAWN

  BBC Camp Lawn

  Mar criw y Gamp Lawn ar BBC Radio Cymru wedi trydar llun o'r criw sy'n sylwebu ar y gêm yn Twickernham p'nawn 'ma.

  camp lawn
 52. D.AFFRICA NÔL AR Y BLAEN

  D.A 12-10 CYMRU

  Cwpan Rygbi'r Byd 2015

  Doedd Cymru ddim ar y blaen am gyfnod hir, wrth i'r cochion roi cic gosb arall eiliadau ar ol sgorio cais.

  Pollard yn sgorio ei bedwerydd cic o'r p'nawn.

  pollard
 53. Post update

  CHWARAE GWYCH GAN GYMRU!

  Non Evans

  Cyn-Gapten Cymru

  Chwarae gwych gan Dan Biggar...!! Gareth Davies i mewn am gais unwaith eto!!!! Yr ysbrodoliaeth oedd eisiau ar Gymru ar ôl yr holl cicie cosb! 5 cais nawr i Gareth Davies o Gastell Newydd Emlyn!

 54. CAIS I GYMRU

  D.A 9-10 CYMRU

  Cwpan Rygbi'r Byd 2015

  Cais i Gymru!

  Dan Biggar yn cicio'n uchel ac yn dal y bel ei hun y tu ol i amddiffyn y 'Boks, cyn pasio i Gareth Davies sydd yno hefo fo.

  Dim camgymeriad gan Davies, ac mae Biggar wedi adio'r pwyntiau am y trosiad.

 55. CIC GOSB ARALL

  D.A 9-3 CYMRU

  Cwpan Rygbi'r Byd 2015

  Bydd Warren Gatland yn sicr yn poeni bod Cymru yn ildio cymaint o giciau cosb mor gynnar yn y gem.

  Cic anodd i Pollard o'r ystlys dde, ond y maswr ifanc yn cicio yn syth drwy ganol y pyst.

 56. PWYNTIAU CYNTAF CYMRU

  D.A 6-3 CYMRU

  Cwpan Rygbi'r Byd 2015

  Cymru'n ymosod ond yr amddiffyn yn dal yn gryf.

  Y bêl yn cael ei cholli ymlaen a Barnes yn rhoi cic gosb i Gymru.

  Biggar yn cicio pwyntiau cyntaf Cymru o flaen y pyst.

 57. Post update

  ANGEN DISGYBLAETH

  Non Evans

  Cyn-Gapten Cymru

  Angen disgyblaeth yn y ryc. Dechreuad gwych gan Gymru ond De Africa sy a'r pwyntiau...

 58. CIC GOSB I DDE AFFRICA

  D.A 6-0 CYMRU

  Cwpan Rygbi'r Byd 2015

  Du Plessis i lawr yn cael triniaeth yn hanner Cymru, ond cic gosb arall i Dde Affrica yn erbyn Alun Wyn Jones.

  Pollard yn cicio at y pyst unwaith eto.

  A'r un canlyniad unwaith eto. Triphwynt arall i'r 'Boks.

 59. Post update

  NIFER O GYMRY YN Y STADIWM

  BBC Sport

  Mae nifer o Gymry yn y dorf yn Twickenham heddiw, nifer wedi gwneud ymdrech i wisgo i fyny fel Cennin Pedr!

  stadiwm
 60. PWYNTIAU CYNTAF I DDE AFFRICA

  D.A 3-0 CYMRU

  Cwpan Rygbi'r Byd 2015

  Wayne Barnes yn cosbi North am ddwyn y bêl ar ôl i'r dyfarnwr alw am y dacl. Cic gosb i Dde Affrica.

  Handre Pollard yn cicio at y pyst o ochr dde y cae, ac mae'r bêl yn mynd yn syth i lawr y canol.

  Pwyntiau cyntaf i Dde Affrica.

 61. CIC GOSB I DDE AFFRICA

  D.A 0-0 CYMRU

  Cwpan Rygbi'r Byd 2015

  Pwysau gan flaenwyr Cymru ond Wayne Barnes yn rhoi cic gosb am fethu a gadael i'r bel fynd yn y sgarmes.

  De Affrica yn clirio at yr hanner.

 62. CYFLE I GYMRU

  D.A 0-0 CYMRU

  Cwpan Rygbi'r Byd 2015

  Tyler Morgan yn cipio'r bêl gan y 'Boks ac yn lledu'r bêl i George North, sy'n carlamu i lawr yr asgell at o fewn metrau i'r linell gais.

  Cymru yn mynd y ffordd arall a phas hir Gethin Jenkins yn rhy uchel i Morgan, fyddai wedi gallu rhedeg yn syth at y linell.

 63. CIC GYNTAF

  D.A 0-0 Cymru

  Cwpan Rygbi'r Byd 2015

  De Affrica sy'n cicio gyntaf. Pollard a chic hir i Faletau cyn i Wayne Barnes roi cic gosb gyntaf y gêm i Gymru.

  Cymru'n clirio at yr hanner.

 64. Post update

  TARGEDU CANOL CAE

  Non Evans

  Cyn-Gapten Cymru

  Bydd y rheng ôl yn allweddol i ni heddi, ac mae angen targedu canol cae dibrofiad De Africa. Dau dim sy'n chwarae gêm debyg iawn, bydd yn agos iawn dwi'n meddwl...

 65. Post update

  CANFED CAP I ALUN WYN

  Cwpan Rygbi'r Byd 2015

  Llongyfarchiadau i Alun Wyn Jones, sy'n ennill ei ganfed cap rhyngwladol heddiw.

  Dyma fydd ei 94ain ymddangosiad yng nghrys coch Cymru, gyda'r chwaraewr ail-reng wedi cynrhychioli'r Llewod chwe gwaith.

  Alun Wyn Jones
 66. Post update

  YDYCH CHI'N BAROD AMDANI?

  Cwpan Rygbi'r Byd 2015

  Mae'r timau allan ar y cae yn Twickenham, a'r anthemau yn atseinio o amgylch y stadiwm. Ydych chi'n barod amdani?

 67. Post update

  GWRANDEWCH YN FYW AR RADIO CYMRU

  BBC Camp Lawn

  Cofiwch y gallwch chi wrando ar sylwebaeth fyw o'r gêm gan Radio Cymru wrth glicio ar tab darlledu'n fyw.

 68. Post update

  HABANA I DORRI RECORD CEISIAU?

  Cwpan Rygbi'r Byd 2015

  Ac nid blaenwyr Cymru fydd yr unig rai all dorri record heddiw.

  Mae hi'n bosib y gallai asgellwr De Affrica Bryan Habana dorri record ceisiau Cwpan Rygbi'r Byd.

  Ar hyn o bryd, mae'n gyfartal gyda Jonah Lomu ar gyfanswm o 15 o geisiau. Ond gobeithio y bydd rhaid iddo ddisgwyl nes 2019 i gyflawni'r record honno!

  Bryan Habana
 69. Post update

  RECORD I RENG-ÔL CYMRU

  Cwpan Rygbi'r Byd 2015

  Mae cefnogwyr Cymru wedi hen arfer gweld Dan Lydiate, Sam Warburton a Taulupe Faletau yn dechrau gyda'i gilydd yn y rheng-ôl erbyn hyn, ac mae hynny'n dangos wrth iddyn nhw dorri record Cwpan Rygbi'r Byd heddiw.

  Mae'r tri yn dechrau gyda'i gilydd am y seithfed gwaith yn y gystadleuaeth yn Twickenham heddiw - record i dri rheng-ôl.

  Cymru
 70. Post update

  Y FANZONE YN LLENWI!

  Instagram

  Mae Gwenllian Haf Jones wedi cyhoeddi'r llun hwn o'r Fanzone ar Barc yr Arfau, Caerdydd yn prysur lenwi cyn dechrau'r gêm am 16:00.

  Fanzone
 71. Post update

  YR UCHAFBWYNTIAU HYD YN HYN

  BBC Cymru Fyw

  Ar drothwy rownd wyth ola' Cwpan Rygbi'r Byd 2015, Gareth Rhys Owen o dîm Clwb Rygbi sydd wedi bod yn taro golwg ar ei hoff uchafbwyntiau hyd yma i Cymru Fyw.

  Dim syndod bod cyfweliad Mike Brown yn un ohonyn nhw...

  Mike Brown
 72. Post update

  BETH YW PWRPAS Y CYFAN?

  Pobl Caerdydd

  Dyma achos y ffws i gyd!
  Image caption: Dyma achos y ffws i gyd!

  Mae'r gwpan fydd y tîm buddugol yn ei godi ar Hydref 31ain yn y 'Fanzone' yng Ngherdydd ar hyn o bryd. A'i dyma'r agosaf ddeith Cymru i'r gwpan?

 73. Post update

  CYMRU V DE AFFRICA: YCHYDIG O HANES

  Cwpan Rygbi'r Byd 2015

  Mae hi'n deg dweud nad oes gan Gymru record rhy dda yn erbyn De Affrica. Mewn 30 o gemau, De Affrica sydd wedi bod yn fuddugol ar 27 achlysur, dyw Cymru ond wedi ennill dwy, ac roedd un gêm gyfartal yn ôl yn 1970.

  Un peth sydd o blaid y Cymry yw mai nhw oedd yn fuddugol y tro diwethaf i'r ddwy wlad gyfarfod yn ôl ym mis Tachwedd 2014 yn Stadiwm y Mileniwm. Ond De Affrica fu'n fuddugol yr unig dro iddyn nhw gyfarfod yng Nghwpan Rygbi'r Byd, wrth iddyn nhw drechu'r Cymry o 17-16 yn eu grŵp yn 2011.

  Cymru v De Affrica 2011
 74. Post update

  TÎM DE AFFRICA

  Cwpan Rygbi'r Byd 2015

  Ry'n ni hefyd yn gwybod pwy fydd y 15 fydd yn dechrau i Dde Affrica:

  De Affrica: Willie le Roux; JP Pietersen, Jesse Kriel, Damien de Allende, Bryan Habana; Handre Pollard, Fourie du Preez (capten); Tendai Mtawarira, Bismarck du Plessis, Frans Malherbe, Lodewyk de Jager, Eben Etzebeth, Schalk Burger, Duane Vermeulen, Francois Louw.

  Eilyddion: Adriaan Strauss, Trevor Nyakane, Jannie du Plessis, Pieter-Steph du Toit, Willem Alberts, Ruan Pienaar, Pat Lambie, Jan Serfontein.

  JP Pietersen
 75. Post update

  TÎM CYMRU

  Cwpan Rygbi'r Byd 2015

  Ry'n ni'n gwybod y tîm fydd yn dechrau i Gymru ers dydd Iau pan gyhoeddodd Warren Gatland pa 15 fyddai'n wynebu De Affrica, a dyma nhw:

  Cymru: Gareth Anscombe; Alex Cuthbert, George North, Jamie Roberts, Liam Williams; Dan Biggar, Gareth Davies; Paul James, Scott Baldwin, Samson Lee, Luke Charteris, Alun Wyn Jones, Sam Warburton (capten), Justin Tipuric, Taulupe Faletau.

  Eilyddion: Ken Owens, Aaron Jarvis, Tomas Francis, Jake Ball, Ross Moriarty, Lloyd Williams, Rhys Priestland, James Hook.

  Cymru
 76. Post update

  Y GÊM FWYAF ERIOED?

  Non Evans

  Cyn-Gapten Cymru

  Mae cyn-gapten Cymru Non Evans yn rhoi ei dadansoddiad i ni drwy gydol y gêm:

  "Dyma ni'n mynd... Cymru wedi colli 10 chwaraewr oherwydd anafiadau.... Ond ni'n dal yma! Gêm enfawr...

  "Y gêm fwya erioed? Wayne Barnes sy'n dyfarnu... bydd disgyblaeth yn allweddol!"

 77. Post update

  CROESO I'R LLIF BYW

  Cwpan Rygbi'r Byd 2015

  Mae'r awr fawr bron a chyrraedd. Bydd Cymru yn wynebu De Affrica yn rownd wyth olaf Cwpan Rygbi'r Byd ymhen hanner awr.

  Arhoswch gyda ni am holl gyffro'r gêm a'r holl ymateb.