a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Y Cyfarfod Llawn yn dechrau am 1:30pm, gyda chwestiynau i'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol
  2. Cwestiynau i’r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
  3. Cynnig i gymeradwyo Cyllideb Comisiwn y Cynulliad ar gyfer 2016/17
  4. Dadl y Ceidwadwyr: pobl hŷn
  5. Dadl y Ceidwadwyr: Lluoedd Arfog
  6. Dadl Plaid Cymru: addysg gynnar
  7. Dadl Fer: Heintiau sy'n cael eu dal mewn ysbytai

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Janet Ebenezer

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Prynhawn Da!

Mae ail sesiwn lawn yr wythnos wedi dechrau gyda chwestiynau cyfoeth naturiol.

Senedd
BBC